Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11089
Title: Особливості визначення просторового положення надземних переходів магістральних газопроводів з використанням електронного тахеометра у безрефлекторному режимі
Other Titles: Особенности определения пространственного положения надземных переходов магистральных газопроводов с использованием электронного тахеометра в безотражательном режиме
The features of determination the spatial position of air passage of pipeline by total station in DR mode
Authors: Тревого, І. С.
Ільків, Є.
Кухтар, Д.
Bibliographic description (Ukraine): Тревого І. Особливості визначення просторового положення надземних переходів магістральних газопроводів з використанням електронного тахеометра у безрефлекторному режимі / І. Тревого, Є. Ільків, Д. Кухтар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 2 (22). – С. 124-127. - Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: переміщення трубопроводу
надземний перехід
безрефлекторний режим
Abstract: Наведена методика дослідження середньої квадратичної похибки визначення просторового положення надземного переходу магістрального газопроводу електронним тахеометром у безрефлекторному режимі. Приведена методика исследования средней квадратичной погрешности определения пространственного положения надземного перехода магистрального газопровода электронным тахеометром в безотражательном режиме. The article described the method of research the mean square error in determining the spatial position of air passage of pipeline by total station in DR mode.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11089
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Випуск 2(22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf507,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.