Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11078
Title: Урахування впливу акустичного забруднення на оцінювання вартості придорожніх територій
Other Titles: Учет влияния акустического загрязнения на оценивание стоимости придорожных территорий
An estimation of influence of acoustic contamination is on the cost of wayside territories
Authors: Ємець, О.
Bibliographic description (Ukraine): Ємець О. Урахування впливу акустичного забруднення на оцінювання вартості придорожніх територій / О. Ємець // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 2 (22). – С. 200-203. - Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: оцінювання територій
акустичний шум
міжнародні автомобільні транспортні коридори
Abstract: Наведено результати досліджень впливу автотранспортного шуму на вартість придорожніх територій. Запропоновано коефіцієнт до вартості придорожніх територій через застосування гігієнічних нормативів. Запропоновано протишумові захисні заходи з урахуванням використання суміжних з автодорогами земельних ділянок. Приведены результаты исследований автотранспортного шума на стоимость придорожных территорий. Предложено коэффициент к стоимости придорожных территорий с учётом гигиенических норм. Предложены противошумовые защитные мероприятия с учетом использования смежных с автодорогами земельных участков. The brought results over of researches of motor transport noise on the cost of wayside territories. The offered coefficient is to the cost of wayside territories from application of hygienical norms. Anti-noise protective measures are offered taking into account the use of contiguous with motorways lot lands.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11078
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Випуск 2(22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46.pdf499,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.