Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11062
Title: Опрацювання результатів дослідження приладової поправки тахеометрів за допомогою вимірювання відрізків лінії у всіх комбінаціях
Other Titles: Обработка результатов исследования постоянной тахеометров путём измерения отрезков линии во всех комбинациях
Рrocessing of results of research of a constant totalstation by measurement of pieces of a line in all combinations
Authors: Костецька, Я.
Блецкан, В.
Bibliographic description (Ukraine): Костецька Я. Опрацювання результатів дослідження приладової поправки тахеометрів за допомогою вимірювання відрізків лінії у всіх комбінаціях / Я. Костецька, В. Блецкан // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 2 (22). – С. 109-111. - Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: приладова поправка
лінія
відрізки
Abstract: Запропоновано врівноважувати результати дослідження приладової поправки електронного тахеометра, виконаного способом вимірювання відрізків лінії у всіх комбінаціях, методом корелат з невідомими. На прикладі дослідження тахеометра SET 230R показано, що для отримання приладової поправки з точністю, вдвічі вищою від точності вимірювання віддалей тахеометром,потрібно лінію ділити на три відрізки. Предложено уравновешивать результаты определения постоянной тахеометров, выполненного путем измерения отрезков линии во всех комбинацих, методом корелат с неизвестными. На примере исследования тахеометра SET 230R показано, что для определения постоянной поправки с точностью, в два раза большей от точности измерения расстояний тахеометром, нужно делить линию только на три отрезка. It is offered to counterbalance results of definition of a constant totalstation the measurement of pieces of a line executed by a method in all cobnations, a method correlate with unknown persons. By the example of research totalstation SET 230R it is shown, that for definition of the constant amendment with accuracy twice above from accuracy of measurement of distances totalstation it is necessary to divide a line only into three pieces.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11062
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Випуск 2(22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf343,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.