Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11061
Tytuł: Моделювання напруженості магнітного поля Землі
Inne tytuły: Моделирование напряженности магнитного поля Земли
Modeling of tension of the Earth’s magnetic field
Authors: Джуман, Б.
Бойко, І.
Согор, А.
Фоца, Р.
Cytat: Джуман Б. Моделювання напруженості магнітного поля Землі / Б. Джуман, І. Бойко, А. Согор, Р. Фоца // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 2 (22). – С 106-108. - Бібліографія: 10 назв.
Data wydania: 2011
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: апроксимація
ортогональність
поліном
Abstract: Розглянуто питання, пов’язані з апроксимацією напруженості магнітного поля Землі. Описано алгоритм наближення функції за допомогою ортонормованих поліномів. Для перевірки алгоритму виконано експериментальні бчислення. Рассмотрены вопросы, связанные с апроксимацией напряженности магнитного поля Земли. Описан алгоритм приближения функции с помощью ортонормированных полиномов. Для проверки алгоритма выполнены экспериментальные вычисления. Questions, related to approximation of tension of the geomagnetical field of Earth,are considered. In this article the algorithm of approaching of function is described using orthogonal polynomials. The verification of this algorithm was done with use experimentall calculation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11061
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Випуск 2(22)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
23.pdf636,24 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi