Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10973
Tytuł: До розрахунку термонапруженого стану системи циліндрична оболонка-стрижні-пластинка
Authors: Харченко, Є. В.
Войтович, М. І.
Ковальчук, Р. А.
Cytat: Харченко Є. В. До розрахунку термонапруженого стану системи циліндрична оболонка-стрижні-пластинка / Є. В. Харченко, М. І. Войтович, Р. А. Ковальчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 702 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 68-76. - Бібліографія: 6 назв.
Data wydania: 2011
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Проведено дослідження впливу швидкості поздовжнього руху на резонансні коливання та напруження за резонансу у гнучких елементах систем приводів. Отримано співвідношення, які описують основні параметри резонансних коливань, а на їхній основі проаналізовано вплив швидкості на напруження гнучких елементів. Researches of influence of a velocity of longitudinal movement on resonance oscillations and voltages are conducted at a resonance in flexible elements of systems of drives. The relations describing key parametres of resonance oscillations are received, and on their basis influence of a velocity on voltage of flexible elements is analysed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10973
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – № 702

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
12.pdf964,11 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi