Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10972
Title: Вплив швидкості поздовжнього руху на напруження у гнучких елементах систем приводів за резонансу
Authors: Хитряк, О. І.
Сокіл, Б. І.
Bibliographic description (Ukraine): Хитряк О. І. Вплив швидкості поздовжнього руху на напруження у гнучких елементах систем приводів за резонансу / О. І. Хитряк, Б. І. Сокіл // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 702 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 76-83. - Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Проведено дослідження впливу швидкості поздовжнього руху на резонансні коливання та напруження за резонансу у гнучких елементах систем приводів. Отримано співвідношення, які описують основні параметри резонансних коливань, а на їхній основі проаналізовано вплив швидкості на напруження гнучких елементів. Researches of influence of a velocity of longitudinal movement on resonance oscillations and voltages are conducted at a resonance in flexible elements of systems of drives. The relations describing key parametres of resonance oscillations are received, and on their basis influence of a velocity on voltage of flexible elements is analysed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10972
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – № 702

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf693,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.