Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10950
Title: Розробка методу розрахунку нелінійних поздовжньо-кутових коливань гусеничних транспортних засобів
Authors: Величко, Л. Д.
Сокіл, Б. І.
Чаган, Ю. А.
Bibliographic description (Ukraine): Величко Л. Д. Розробка методу розрахунку нелінійних поздовжньо-кутових коливань гусеничних транспортних засобів / Л. Д. Величко, Б. І. Сокіл, Ю. А. Чаган // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 702 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 49-52. - Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: На основі узагальненої моделі динаміки гусеничних транспортних засобів розроблено методику дослідження власних нелінійних поздовжньо-кутових коливань. В її основу покладено ідею застосування спеціальних періодичних Ateb-функцій для побудови звичайних диференціальних рівнянь із степеневою нелінійністю. Отримано залежність, яка визначає частоту коливань від характеристик підвіски та особливостей її розміщення. Показано, що найсприятливішими з точки зору комфортабельності є підвіски із сильно нелінійним зв’язком між деформацією та відновлювальною силою. On the basis of the generalized model of dynamics of caterpillar vehicles it is developed a technique of research of own nonlinear longitudinal-angular oscillations. In its basis it is necessary idea of usage of special Ateb-functions for construction of the usual differential equations with sedate nonlinearity. It is received a relation which determines an oscillation frequency from characteristics of the suspension and features of its accommodation. It is shown that optimum, from the point of view of comfortableness, there are suspensions with strongly nonlinear communication between deformation and renewing force.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10950
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – № 702

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.pdf383,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.