Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10786
Title: Issues of intersystem transformations in the czech republic
Other Titles: Результати міжсистемного трансформування в Чеській республіці
Результаты межсистемного трансформирования в Чешской республике
Authors: Stankova, H.
Bibliographic description (Ukraine): Stankova H. Issues of intersystem transformations in the czech republic / H. Stankova // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – Випуск 2 (20). – С. 81–88. – Bibliography: 20 titles.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: St.Stephen Datum of Cadastre Coordinates
ETRS89
coordinate transformation
Datum of Uniform Trigonometric Cadastral Network
Abstract: У дослідженні використано результати супутникових спостережень для цілей земельного кадастру. З опрацювання результатів супутникових спостережень отримано координати пунктів у глобальній системі координат ETRS89. їх інтерполяційне перетворення в кадастрову систему координат S - SK , яка використовується в Чеській республіці, виконано двома методами: за допомогою трансформаційних степеневих поліномів та за допомогою тривимірного перетворення координат Бурші-Вольфа. Одержані результати показали, що вищу точність перетворення дають трансформаційні поліноми. В исследовании использованы результаты спутниковых наблюдений, проведенных для земельного кадастра. В результате обработки спутниковых наблюдений получены координаты пунктов в глобальной системе координат ETRS89. Их интерполяционное преобразование в кадастровую систему координат S-SK, которая применяется в Чешской республике, проведено двумя методами: с помощью степенных полиномов и с использованием трёхмерного преобразования Бурша-Вольфа. Полученные результаты показали, что высшую точность преобразования дают трансформационные полиномы.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10786
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Випуск 2(20)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf785,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.