Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10636
Title: Військова секція "Геофоруму - 2010": робота та результати
Authors: Тимчук, В.
Ткачук, П.
Тревого, І. С.
Петлюк, І.
Полець, О.
Трофимович, Л.
Bibliographic description (Ukraine): Військова секція "Геофоруму - 2010": робота та результати / В. Тимчук, П. Ткачук, І. Тревого, І. Петлюк, О. Полець, Л. Трофимович // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 1 (21). – С. 34–37. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: військові аспекти ухвали "Геофоруму - 2010"
ГІС-технології
навігаційні системи
Abstract: В ухвалі відображено такі пропозиції учасників секції: введення дисципліни "Засоби і методи навігації наземних рухомих об'єктів" у навчальний процес; початок робіт зі створення комплексованої навігаційної системи; випробування навігаційного, топогеодезичного обладнання, ГІС на полігоні Академії СВ під час польових занять. В постановлении отражены предложения участников секции: введение дисциплины "Средства и методы навигации наземных подвижных объектов" в учебный процесс; создание комплексированной навигационной системы; поведение испытаний навигационных, топогеодезических средств, ГИС на полигоне Академии СВ во время занятий. The following suggestions of section participants are in Conference General Decision: entering new subject “Means and methods of surface mobile objects navigation”; creation of complexing navigation system; experiments of navigation, topogeodesic and GIS systems are recommended to conduct on Army Academy Training Centre during the cadets field training.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10636
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Випуск 1(21)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf224,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.