Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10616
Title: XML - новий формат обмінного файла для земельного кадастру
Other Titles: XML - новый формат обменного файла для земельного кадастра
XML – the new exchange file format for land registry
Authors: Маліцький, А.
Bibliographic description (Ukraine): Маліцький А. XML - новий формат обмінного файла для земельного кадастру / А. Маліцький // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 1 (21). – С. 229–231. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: обмінний файл
XML
Digitals
ГИС 6
Abstract: Досліджено та обґрунтовано проблеми переходу обмінного файла з формату in4 до XML. Особливу увагу приділено структурі та формуванню обмінного файла нового типу. Також згадується питання вибору програм, які забезпечують можливість формування документів нового типу та структури. Автор зіставляє обмінні файли різного формату, визначає їхні переваги та недоліки. Автор статьи исследует и обосновывает проблемы перехода обменного файла формата in4 к XML. Особое внимание уделяет структуре и формированию обменного файла нового типа. Также упоминаетса вопрос выбора программ, содержащих возможность формирования документов нового вида и структуры. Автор сопоставляет обменные файлы различного формата, определяет их преимущества и недостатки. The article explores the problem and justifies the transition from the exchange file format in4 to XML. Particular attention to the structure and formation of a new type of file exchange. Also referred to the question of choice programs that include the possibility of forming a new document type and structure. The author contrasts the exchange of different file types, determine their strengths and weaknesses.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10616
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Випуск 1(21)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57.pdf257,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.