Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10263
Tytuł: Використання дискретного малохвильового перетворення для виявлення аномалій мережевого трафіку
Authors: Лагун, І. І.
Лагун, А. Е.
Cytat: Лагун І. І. Використання дискретного мало хвильового перетворення для виявлення аномалій мережевого трафіку / І. І. Лагун, А. Е. Лагун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 695 : Автоматика, вимірювання та керування. – С. 88–94. – Бібліографія: 6 назв.
Data wydania: 2011
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: дискретне малохвильове перетворення
аномалія мережевого трафіку
статистичний аналіз
discrete wavelet transform
anomaly network traffic
statistical analysis
Abstract: Проаналізовано основні методи виявлення аномалій мережевого трафіку, досліджено механізми виявлення аномалій, встановлено особливості застосування властивостей порогу виявлення аномалій при статистичному аналізі, досліджено аномалії мережевого трафіку після завершення нападу та в режимі реального часу за допомогою дискретного мало хвильового перетворення. The article analyzes the main methods of detecting network traffic anomalies, a study anomaly detection mechanisms, the characteristics of the application properties of threshold detection of anomalies in the statistical analysis, and also the anomalies of network traffic after the attack and in real time using the discrete wavelet transform.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10263
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Автоматика, вимірювання та керування. – 2011. – №695

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
13.pdf666,92 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi