Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10218
Title: Геодинаміка та сейсмічність Карпато-Динарід на основі опрацювань GPS-вимірів та палеомагнітних даних
Authors: Кульчицький, А. Я.
Bibliographic description (Ukraine): Кульчицький А. Я. Геодинаміка та сейсмічність Карпато-Динарід на основі опрацювань GPS-вимірів та палеомагнітних даних / А. Я. Кульчицький // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національного університету "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. - Випуск 74. - С. 88-96. - Бібліографія: 12 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: На основі опрацювань GPS-вимірів та палеомагнітних даних створена попередня робоча модель тектонічної активності та виникнення сейсмічних напружень у Карпато-Динарському регіоні у зв’язку з ротаційними процесами. Запропоновано напрямки геодинамічних досліджень для прогнозування сейсмічної небезпеки. Based on processing GPS-measurements and paleomagnetic data create previous working model of tectonic activity and seismic stresses in the Carpathian- Dinarides region due to the rotary process. Offered trends of geodynamic research to predict seismic hazards.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10218
Content type: Article
Appears in Collections:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2011. – Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf811,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.