Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10192
Title: System oceny efektywności funkcjonowania biblioteki jako element nowoczesnego planowania i podejmowania decyzji
Authors: Гурський M. Mарек
Bibliographic description (Ukraine): Гурський М. М. System oceny efektywności funkcjonowania biblioteki jako element nowoczesnego planowania i podejmowania decyzji / М. М. Гурський // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали третьої науково-практичної конференції, 29 вересня 2011 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [редколегія: О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 5-22. - Bibliografia.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: бібліотека
фінансові показники
планування
управління
діяльність
база даних AFBN
library
financial indices
planning
management
activity
database AFBN
Abstract: Оцінювання і аналіз зовнішніх економічних чинників має ґрунтовне значення для оптимального планування діяльності, вибору відповідної або найкращої в конкретній ситуації стратегії функціонування, є також інструментом, що використовується для оцінки і управління ризиком або для виконання порівняльних досліджень. У доповіді представлено порівняння фінансових показників, що використовуються у дослідженнях різних країн у сфері аналізу функціонування бібліотек. Розглянуто діяльність групи польських бібліотек, пов’язаних з реалізацією проекту «Аналіз функціонування наукових бібліотек Польщі» (Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN). Розглядається процедура введення даних до автоматизованої бази. Підкреслено потенційні можливості і користь, яку наукові бібліотеки можуть досягнути, беручи участь у проекті. На основі нагромадженої у базі даних AFBN інформації подано приклади цікавих аналітичних зразків, які можна використати при впровадженні іншими бібліотеками системи планування і управління. Evaluation and analysis of external economic factors have profound importance for the optimal planning of activity, choosing the proper or best strategy of functioning in a particular situation. It is also a tool used for evaluation and control of risk or for accomplishment comparative researches. The report presents the comparison of financial indicators used in researches of different countries in the analysis of the libraries functioning. The activities of a group of Polish libraries associated with the project "Analysis of the functioning of scientific libraries in Poland» (Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN)) is considered. The procedure of data input to the automated database is considered. The potential opportunities and benefits that academic libraries can achieve by participating in the project are underlined. The interesting examples of analytical models that can be used when other libraries introduce the planning and management system are presented based on accumulated information in a database AFBN.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10192
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_System oceny efektywności funkcjonowania biblioteki jako.pdf5,1 MBAdobe PDFView/Open
Gorski M Lwow.ppt8,52 MBMicrosoft PowerpointView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.