Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1005
Title: Внутрішні чинники підвищення інноваційності промислових підприємств в Україні
Authors: Семенів, О. М.
Процак, К. В.
Bibliographic description (Ukraine): Семенів О. М. Внутрішні чинники підвищення інноваційності промислових підприємств в Україні / О. М. Семенів, К. В. Процак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 300–305. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: інноваційність підприємств
інноваційний процес
моделі інноваційного розвитку
innovative enterprises
innovative process
models of innovative development
Abstract: Розглядаються тенденції інноваційної активності підприємств України в умовах ринкової трансформації економіки, запропоновано концептуальні підходи до підвищення інноваційності підприємств на основі використання насамперед власних можливостей і внутрішніх резервів, удосконалення моделі державного регулювання інноваційного процесу. In the article the tendencies of innovative activity of enterprises of Ukraine are examined in the conditions of market transformation of economy, the conceptual going is offered near the increase of innovative enterprises on the basis of the use above all things of own possibilities and internal backlogs, improvement of model of government control of innovative process.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1005
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2008. – №628

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47.pdf192,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.