Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-81 of 81 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article2010Гідрогелі на основі поліакриламіду як матриці для синтезу наночастинок сріблаВарваренко, С. М.; Пузько, Н. В.; Тарас, Р. С.; Тарнавчик, І. Т.; Носова, Н. Г.; Воронов, С. А.
Article2004Солюбілізуючі властивості пероксидвмісних коолігомерівМиськова, І. А.; Будішевська, О. Г.; Дончак, В. А.; Флейчук, Р. І.; Воронов, С. А.
Article2011Синтез псевдополіамінокислот на основі двоосновних a-амінокислотВарваренко, С. М.; Пузько, Н. В.; Самарик, В. Я.; Носова, Н. Г.; Тарнавчик, І. Т.; Воронов, С. А.
Article2011Структура амфіфільних гребінчастих кополімерів малеїнового ангідриду та а-олефінівБудішевська, О. Г.; Кудіна, О. О.; Хоменко, О. І.; Штомпель, В. І.; Чекайло, М. В.; Воронов, С. А.
Article2011Оптимiзацiя реакції деблокування ВОС-захисту з амiногруп псевдополiамiнокислотПузько, Н. В.; Варваренко, С. М.; Тарнавчик, І. Т.; Тарас, Р. С.; Воронов, С. А.
Article2011Гідрогелі на основі кополімерів хітозан-пр-полівінілпіролідон як носії лікарських препаратівБудішевська, О. Г.; Попадюк, А. І.; Соломко, Н. Ю.; Воронов, С. А.
Article2011Синтез сахаридовмісного мономера на основі етилового естеру 8-бромоктанової кислотиБорзенков, М. М.; Вуйцик, Л. Б.; Надашкевич, З. Я.; Долинська, Л. В.; Гевусь, О. І.; Воронов, С. А.
Article2012Формування та властивості прищепленого наношару олігопероксид-графiт-полі(ω-етилтриетиленгліколь метакрилату) на поверхні амінованого склаЖолобко, Оксана; Стецишин, Юрій; Коструба, Андрій; Дончак, Володимир; Гаргай, Христина; Ріпак, Любов; Воронов, С. А.
Other2012Нанокомпозити на основі карбонових нанотрубок з пероксидованою поверхнеюДончак, Володимир; Гаргай, Христина; Ріпак, Любов; Воронов, С. А.
Article2015Поверхнево-активні холестерилвмісні кополімери для солюбілізації ліпофільних речовинДемчук, З. І.; Савка, М. З.; Вострес, В. Б.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.
Article2015Похідні фолієвої кислоти для модифікації поверхні ліпосомГаргай, Х. І.; Дончак, В. А.; Ріпак, Л. М.; Воронов, С. А.
Article2015Флуоресцеїновмісні кополіестери глутамінової кислоти та поліетердіолівФеренс, М. В.; Носова, Н. Г.; Фігурка, Н. В.; Варваренко, С. М.; Кір’янчук, В. Ф.; Воронов, С. А.
Other2012Формування та властивості холестериловмісного термочутливого наношару, прищепленого до поверхні пероксидованого склаСтецишин, Юрій; Жолобко, Оксана; Коструба, Андрій; Дончак, Володимир; Гаргай, Христина; Ріпак, Любов; Воронов, С. А.
Article2006Емульгатор-ініціатор октен-ко-малеїновий ангідрид-ко-трет-бутилпероксиметилмалеїнат для емульсійної полімеризації стиролуБудішевська, О. Г.; Миськова, І. А.; Воронов, С. А.
Article2006Формування гідрофільних шарів полісахаридів на полімерних поверхнях різної природиСамарик, В. Я.; Тарнавчик, І. Т.; Воронов, С. А.
Article2014Амфіфільні діестери піромелітової кислоти для солюбілізації ліпофільних речовин у водіХоменко, О. І.; Кудіна, О. О.; Бубен, Р. Г.; Будішевська, О. Г.; Воронов, А. С.; Воронов, С. А.
Article2014Кополімеризація похідних α-амінокислот з діолами у присутності гліцеринуТарас, Р. С.; Нагорняк, М. І.; Ільчук, В. О.; Самарик, В. Я.; Воронов, С. А.
Article2014Гідрогелі на основі похідних сукцинатів хітозану як абсорбенти барвниківЖолобко, О. Ю.; Демчук, З. І.; Бук, М. І.; Вострес, В. Б.; Будішевська, О. Г.; Воронов, А. С.; Воронов, С. А.
Article2016Сурфактанти на основі піромелітової кислотиГаргай, Х. І.; Дончак, В. А.; Ріпак, Л. М.; Воронов, С. А.
Article2016Модифікація поліакриламідних гідрогелів із застосуванням поверхево-активних псевдополіамінокислотФеренс, М. В.; Кір’янчук, В. Ф.; Вороновська, А. В.; Варваренко, С. М.; Воронов, С. А.
Technical Report2009Модифікація діоксиду силіцію хітозаном для одержання фільтруючих матеріалівКудіна, Олена; Хоменко, Олена; Воронов, С. А.; Соломко, Надія; Будішевська, Ольга
Article2016Колоїдно-хімічні властивості амфіфільних діестерів піромелітової кислотиХоменко, О. І.; Савка, М. З.; Будішевська, О. Г.; Кудіна, О. О.; Воронов, С. А.
Article2009Модифікація полімерів поліпероксидами на основі альтернантних поліангідридівБудішевська, О. Г.; Дронь, І. А.; Кудіна, О. О.; Воронов, С. А.; Кочубей, В. В.; Соломко, Н. Ю.; Долинська, Л. В.
Article2009Особливості структури модифікованої целюлозиЧобіт, М. Р.; Штомпель, В. І.; Троценко, С. Є.; Воронов, С. А.
Article2009Альтернантні кополімери для одержання нанорозмірних частинок сріблаКудіна, О. О.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.; Хоменко, О. І.; Соломко, Н. Ю.; Долинська, Л. В.
Article2008Синтез і властивості сахаридовмісних тіоестрів сульфокислотВуйцик, Л. Б.; Гевусь, О. І.; Лубенець, В. І.; Комаровська-Порохнявець, О. З.; Воронов, С. А.
Article2008Новий метод синтезу пористих гідрогелівТарнавчик, І. Т.; Самарик, В. Я.; Носова, Н. Г.; Варваренко, С. М.; Воронов, С. А.
Article2007Модифікація поверхні дисперсного діоксиду цирконію пероксидовмісними кополімерамиМиськова, І. А.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.
Article2007Синтез ініціаторів з сахаридними фрагментамиВуйцик, Л. Б.; Гевусь, О. І.; Воронов, С. А.; Долинська, Л. В.
Article2008Реакційна здатність N-[(трет-бутилперокси)-метил] акриламіду в реакціях кополімеризаціїСамарик, В. Я.; Тарнавчик, І. Т.; Воронов, С. А.
Article2008Створення гідрогелів на основі пероксихітозану з первинно-третинними пероксидними фрагментами для медичного застосуванняСоломко, Н. Ю.; Дронь, І. А.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.
Article2008Модифікація пероксидованої поверхні диоксиду силіцію хітозаномКудіна, О. О.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.; Миськова, І. А.; Соломко, Н. Ю.; Паляниця, Л. Я.
Article2009Особливості активації поліпропіленової поверхні з використанням N-[(трет-бутилперокси)метил]акриламід-ко-октилметакрилатуВарваренко, С. М.; Самарик, В. Я.; Тарнавчик, І. Т.; Носова, Н. Г.; Воронов, С. А.
Article2009Основні закономірності прищеплення поліакриламідних ланцюгів до пероксидованої поліпропіленової поверхніСамарик, В. Я.; Варваренко, С. М.; Носова, Н. Г.; Тарнавчик, І. Т.; Воронов, С. А.; Пузько, Н. В
Article2002Вплив умов синтезу на основні характеристики кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну з вищими (мет) акрилатамиНосова, Н. Г.; Самарик, В. Я.; Варваренко, С. М.; Ройтер, Ю. В.; Тарнавчик, І. Т.; Воронов, С. А.
Article2002Синтез та дослідження полігідропероксипероксидівМягкоступов, М. В.; Панченко, Ю. В.; Воронов, С. А.
Article26-Feb-2018Синтез акрилоїламіноетилоливату з тригліцеридів оливкової олії та його вільнорадикальна гомо- та кополімеризаціяКір’янчук, В. Ф.; Демчук, З. І.; Когут, А. М.; Шевчук, О. М.; Воронов, А. С.; Воронов, С. А.; Kirianchuk, V. F.; Demchuk, Z. I.; Kohut, A. M.; Shevchuk, O. M.; Voronov, A. S.; Voronov, S. A.
Article2010Структурна організація полімерних систем на основі кополімерів хітозан-пр-полівінілпіролідонБудішевська, О. Г.; Соломко, Н. Ю.; Попадюк, А. І.; Штомпель, В. І.; Хом’як, С.; Воронов, С. А.
Article2010Амфіфільні інвертабельні гребінчасті кополімери для одержання нанорозмірного колоїдного сріблаКудіна, О. О.; Будішевська, О. Г.; Хоменко, О. І; Воронов, С. А.
Article2011Великий ПолітехнікВоронов, С. А.
Article2010Гідрогелева рідина ізоляції водоносних пластів в газонафтодобувних свердловинах на основі реакційноздатних похідних поліакриламідуСамарик, В. Я.; Андрусяк, М. А.; Воронов, С. А.; Тершак, Б. А.
Article2011Одержання колоїдосом з застосуванням пероксидованих Пікерінг-емульсійПопадюк, Андрій; Соломко, Надія; Будішевська, Ольга; Варваренко, Сергій; Вострис, Володимир; Воронов, С. А.
Article2002Гідропероксидвмісні олігомери для модифікації поліуретанівБудішевська, О. Г.; Миськова, І. А.; Воронов, С. А.
Article2002Прищеплена полімеризація вінілових мономерів, ініційована з поверхні модифікованого поліпероксидом оксиду цинкуШевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Монцібович, P. O.; Токарєв, В. С.; Воронов, С. А.
Article2002Модифікація крохмалю пероксидним олігоестером із хлороангідридними групамиЮр’єв, Р. С.; Дончак, В. А.; Воронов, С. А.; Гаргай, Х. І.
Article2002Вивчення взаємодії 4,4-диметил-1,3-дюксану з пероксидом воднюГевусь, О. І.; Флейчук, Р. І.; Воронов, С. А.; Когут, А. М.; Вострес, В. Б.; Долинська, Л. В.
Article28-Mar-2017рН - залежні гідрогелі на основі натрій альгінату і хітозануСавка, М. З.; Лещук, С. В.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.; Savka, M. Z.; Leschuk, S. V.; Budishevska, O. G.; Voronov, S. A.
Article28-Mar-2017Синтез поліакриламіду з регульованою молекулярною масоюВарваренко, С. М.; Ференс, М. В.; Олекса, В. В.; Дронь, І. А.; Берчук, Н. С.; Воронов, С. А.; Varvarenko, S. M.; Ferens, M. V.; Oleksa, V. V.; Dron, I. A.; Berchuk, N.; Voronov, S. A.
Article2013Олігоестери з функціональними діалкілпероксидними групамиДончак, В. А.; Гаргай, Х. І.; Стецишин, Ю. Б.; Воронов, С. А.
Article2013Поліестери N-стеарил глутамінової кислоти та діолів для створення самостабілізованих дисперсних системВарваренко, С. М.; Носова, Н. Г.; Тарас, Р. С.; Вострес, В. Б.; Самарик, В. Я.; Воронов, С. А.
Article2002Синтез олігоестерів з перацильними групамиДончак, В. А.; Юр’єв, P. C.; Воронов, С. А.
Article2002Синтез поліетиленоксидних макромономерівКаніщев, О. С.; Когут, А. М.; Гевусь, О. І.; Воронов, С. А.
Article2012Синтез псевдополі(амінокислот) складної архітектури для одержання дисперсних систем доставки ліківПузько, Н. В.; Варваренко, С. М.; Самарик, В. Я.; Тарнавчик, І. Т.; Носова, Н. Г.; Дронь, І. А.; Тарас, Р. С.; Воронов, С. А.
Article2013Одержання n-заміщених циклічних амінопероксидів на основі циклогексанонуФлейчук, Р. І.; Гевусь, О. І.; Воронов, С. А.
Article2012Ковалентно зшиті колоїдосоми та пікерінг-емульсії на основі пероксидованих пікерінг-стабілізаторівПопадюк, А. І.; Соломко, Н. Ю.; Варваренко, C. М.; Воронов, А. С.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.
Article2012Псевдополі(амінокислоти) – перспективні поверхнево-активні полімери для створення лікарських формВарваренко, С. М.; Пузько, Н. В.; Носова, Н. Г.; Дронь, І. А.; Тарнавчик, І. Т.; Коваль, Ю. Б.; Самарик, В. Я.; Воронов, С. А.
Article2012Міцелярні структури амфіфільних діестерів піромелітової кислоти для синтезу наночастинок сріблаХоменко, О. І.; Варваренко, С. М.; Будішевська, О. Г.; Воронов, А. С.; Кудіна, О. О.; Чекайло, М. В.; Воронов, С. А.
Article2008Нові пероксиди на основі 6-гліцидил-1,2;3,4-дпзопрополіден-α-D-галактопіранозиВуйцик, Л. Б.; Гевусь, О. І.; Воронов, С. А.; Долинська, Л. В.
Article2000Синтез гідроксипероксидів на основі аліфатичних дитретинних діолівФлейчук, Р. І.; Клим, М. І.; Гевусь, О. І.; Воронов, С. А.; Іжик, О. М.
Article2005Пероксидні мономери єнінового рядуПанченко, Ю. В.; Воронов, С. А.
Article2003Поверхнево-активні властивості і кополімеризація поліетиленоксидних макромономерів ряду несиметричних естерів малеїнової кислотиКогут, А. M.; Каніщев, О. С.; Воронов, С. А.
Article2000Реакційне змішування поліетилену з поліпропіленом з використанням пероксидовмісного компатибілізаторуРойтер, Ю. В.; Носова, Н. Г.; Воронов, С. А.; Самарик, В. Я.; Варваренко, С. М.
Article2003Модифікація поверхні поліпропілену за методиками “прищеплення від” та “прищеплення до” за допомогою гетерофункціонального поліпероксидуСтецишин, Ю. Б.; Ройтер, Ю. В.; Варваренко, С. М.; Воронов, С. А.
Article2000Синтез полібутилакрилатного шару, прищепленого до модифікованої поліпероксидом поверхні оксиду кремніюШафранська, О. Т.; Токарев, В. С.; Беднарська, О. Р.; Воронов, С. А.; Вагенкнехт, У.
Article2000Вплив природи субстрату не термічну стійкості пероксидних груп співполімеру 5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-іну і малеїнового ангідридуТроценко, С. Є.; Шафранська, О. Т.; Воронов, С. А.; Беднарська, О. Р.; Токарев, В. С.
Article2005Одержання прищеплених кополімерів целюлозиЧобіт, М. Р.; Токарєв, В. С.; Воронов, С. А.
Technical Report2009Галактозовмісні олігопероксидні сурфактанти та біосумісні полімери і полімер-мінеральні частинки на їх основіМітіна, Н. Є.; Вуйцик, Л. Б.; Надашкевич, З. Я.; Шевчук, О. М.; Воронов, С. А.; Гевусь, О. І.; Заіченко, О. С.
Article2005Особливості термічного розкладу кополімеру октен-ко-малеїновий ангідрид-ко-трет –бутилпероксиметилмалеїнату у конденсованій фазіБудішевська, О. Г.; Кочубей, В. В.; Воронов, С. А.; Миськова, І. А.; Васильєв, В. П.
Article2000Властивості поверхні дисперсного оксиду кремнію модифікованої органічними полімерними сполукамиТокарев, В. С.; Шафранська, О. Т.; Беднарська, О. Р.; Воронов, С. А.; Вагенкнехт, У.; Грундке, К.
Article2004Вплив модифікації гідроксиду магнію пероксидовмісними кополімерами на властивості поверхні наповнювачаШевчук, О. М.; Токарєв, В. С.; Вгенкнехт, У.; Грюндке, К.; Монцібович, Р. О.; Букартик, Н. М.; Воронов, С. А.
Article2004Синтез нового аніонного поверхнево-активного мономера і його емульсійна кополімеризація зі стиреномКогут, А. М.; Гевусь, О. І.; Воронов, С. А.; Шевчук, О. М.
Article2000Дослідження кінетики взаємодії сукцинангідриду і діетиленгліколюШибанова, О. Б.; Токарєв, В. С.; Воронов, С. А.
Technical Report2009Пероксидовмісні похідні альтернантних кополімерів для одержання зворотних міцелКудіна, О. О.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.; Хоменко, О. І.
Technical Report2009Гідрогелі на основі хітозану для транспортування лікарських препаратівСоломко, Н. Ю.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.; Попадюк, А.
Technical Report2009Олігоестери з функціональними первинно-третинними пероксигрупамиДончак, Володимир; Гаргай, Христина; Воронов, С. А.
Article2013Вплив будови макромолекули на поверхнево-активні властивості амінофункційних поліестерів -псевдополіамінокислотДронь, І. А.; Варваренко, С. М.; Тарнавчик, І. Т.; Фігурка, Н. В.; Коваль, Ю. Б.; Воронов, С. А.
Article2011Синтез амфіфільних ПАР на основі піромелітового діангідридуХоменко, Олена; Будішевська, Ольга; Варваренко, Сергій; Воронов, С. А.
Article2011Одержання поліестерів глутамінової кислоти та діолівВарваренко, Сергій; Пузько, Наталія; Самарик, Володимир; Носова, Наталія; Тарнавчик, Ігор; Дронь, Ірина; Воронов, С. А.
Article2004Дослідження сорбції білків плазми крові на модифіковані поверхні поліпропіленуСтецишин, Ю. Б.; Воронов, С. А.; Ройтер, Ю. В.; Варваренко, С. М.
Article28-Feb-2019Одержання і характеристика катіонних крохмалівКостик, О. А.; Будішевська, О. Г.; Вострес, В. Б.; Надашкевич, З. Я.; Воронов, С. А.; Kostyk, O. A.; Budishevska, O. H.; Vostres, V. B.; Nadashkevych, Z. Y.; Voronov, S. A.
Conference Abstract7-Oct-2020Солюбілізація харчової добавки куркуміну (Е100) амфіфільними полімерамиКогут, А. М.; Гевусь, І. О.; Воронов, С. А.; Воронов, А. С.
Results 1-81 of 81 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next