Browsing by Edition containing Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development, 1 (1), 2019

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article20-Mar-2019Адаптація суднобудівного підприємства до змін стимулів його розвиткуЄфімова, Г. В.; Рогов, В. Г.; Iefimova, G. V.; Rogov, V.
Article20-Mar-2019Актуальні питання розвитку креативного підприємництва в УкраїніЛукашова, Л. В.; Lukashova, L. V.
Article20-Mar-2019Державно-партнерський потенціал та державно-партнерська привабливість територіальних утвореньКомарницька, Г. О.; Komarnytska, H.
Article20-Mar-2019Дослідження кредитних ризиків комерційних банків та методи їх оцінюванняВіблий, П. І.; Жарчинська, А. Ю.; Viblyi, P. I.; Zharchynska, A. Y.
Article20-Mar-2019Електронна комерція В2С: розвиток у Східній Європі, ризики та ефект інституціонального витісненняП’ятницька, Г. Т.; Григоренко, О. М.; Piatnytska, G. T.; Hryhorenko, O. M.
Article20-Mar-2019Менеджмент інноваційних змін у діяльності підприємстваСватюк, О. Р.; Белей, О. І.; Svatiuk, O. R.; Beley, O. I.
Article20-Mar-2019Методичні підходи до формування конкурентних переваг підприємства на засадах бенчмаркінгуКрамарчук, С. П.; Kramarchuk, S. P.
Article20-Mar-2019Основні підходи оцінки вартості та можливість їх застосування на підприємствах транспортуКириченко, Г. В.; Kyrychenko, A. V.
Article20-Mar-2019Особливості застосування системного підходу до моделювання бізнес-процесів на підприємствіМельник, О. Г.; Двуліт, З. П.; Злотнік, М. Л.; Малиновська, Ю. Б.; Melnyk, O. G.; Dvulit, Z. P.; Zlotnik, M. L.; Malynovska, Yu. B.
Article20-Mar-2019Оцінка відповідності стандартам якості у Європейському СоюзіКузьмін, О. Є.; Мельник, О. Г.; Юринець, О. В.; Логвиненко, Р. Л.; Kuzmin, O. Ye.; Melnyk, O. H.; Yurynets, O. V.; Lohvynenko, R. L.
Article20-Mar-2019Проблеми використання цифрових активів у діяльності віртуальних організаційАрзянцева, Д. А.; Захаркевич, Н. П.; Arzyantseva, D. A.; Zakharkevych, N. P.
Article20-Mar-2019Стратегія ризик-менеджментуФедулова, І. В.; Fedulova, I. V.
Article20-Mar-2019Теоретичні засади управління капіталом підприємстваЛубкей, Н. П.; Lubkey, N. P.
Article20-Mar-2019Україна в рейтингах глобальної конкурентоспроможностіГорбаль, Н. І.; Григор’єв, О. Ю.; Козачук, А. Ю.; Козачук, Н. Ю.; Horbal, N. I.; Hryhoriev, O. Yu.; Kozachuk, A. Yu.; Kozachuk, N. Yu.
Article20-Mar-2019Формування витрат від дії негативних наслідків сценаріїв використання програмного забезпеченняКузьмін, О. Є.; Станасюк, Н. С.; Берднік, Д. А.; Kuzmin, O. Ye.; Stanasyuk, N. S.; Berdnik, D. A.
Article20-Mar-2019Франшиза в Україні: проблеми та шляхи вирішенняСтеців, І. С.; Стеців, І. І.; Stetsiv, I. S.; Stetsiv, I. I.
Article20-Mar-2019Інтелектуальний потенціал інституцій інфраструктури підтримки підприємництваБережницька, У. Б.; Горда, М. В.; Berezhnytska, U. B.; Horda, M. V.