Перегляд зібрання за групою - Видання, що містить Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017

Перейти до: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
або ж введіть декілька перших літер:  
Результати від 1 до 20 із 66  далі >
Попередній переглядТипДата випускуНазваАвтор(и)
Article28-бер-2017Cavitation decomposition of benzene under acoustic radiation of ultrasonic rangeЗінь, О. І.; Сухацький, Ю. В.; Знак, З. О.; Лисенко, А. В.; Zin, O. I.; Sukhatskiy, Yu. V.; Znak, Z. O.; Lysenko, A. V.
Article28-бер-2017Modification of ceramic powder of system MgO–SiO2BY Cr3+, Y3+, Zr4+IonsЛуцюк, І.; Вахула, Я.; Lutsyuk, I.; Vakhula, Ya.
Article28-бер-2017Surface-active complexes of the strain Pseudomonas aeruginosaJRV-LШульга, О.; Джогель, Д.; Карпенко, О.; Пристай, М.; Вільданова, Р.; Shulga, O.; Joegel, J.; Karpenko, O.; Prystai, M.; Vildanova, R.
Article28-бер-2017Synthesis of polymer microcapsules with encapsulated magnetic nanoparticles for α-amylase enzyme immobilizationСердюк, В. О.; Мельник, Р. І.; Токарев, В. С.; Serdiuk, V. O.; Melnyk, R. I.; Tokarev, V. S.
Article28-бер-2017The filtration drying of the buckwheat grainІващук, О.; Ivashchuk, O.
Article28-бер-2017The investigation of optimal parameters during drying grinded artichoke stemsfor further extraction processКіндзера, Д. П.; Атаманюк, В. М.; Цюра, Н. Я.; Кістечко, М. В.; Kindzera, D. P.; Atamanyuk, V. M.; Tsiura, N. Ya.; Kistechko, M. V.
Article28-бер-2017Thermodynamic properties of the solubility of methyl 6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylateРідка, О. Р.; Матійчук, В. С.; Собечко, І. Б.; Кочубей, В. В.; Сергеєв, В. В.; Ridka, O. R.; Matiychuk, V. S.; Sobechko, I. B.; Kochubey, V. V.; Sergeev, V. V.
Article28-бер-2017Бета-алкілзаміщені акрилові кислотиЯ Почапська, І.; Хлібишин, Ю. Я.; Pochapska, I. Ya.; Ya Khlibyshyn, Yu.
Article28-бер-2017Біосинтез пар мікроорганізмами родів Pseudomonas на соєвій олії та дослідження їх властивостейПокиньброда, Т. Я.; Карпенко, О. В.; Лубенець, В. І.; Мартинюк, Н. Б.; Зінь, І. М.; Pokynbroda, T. Ya.; Karpenkoo, O. V.; Lubenets, V. I.; Martynyuk, N. B.; Zin, I. M.
Article28-бер-2017Вивчення термічної стійкості моторних олив для бензинових та дизельних двигунівКорчак, Б. О.; Кочубей, В. В.; Червінський, Т. І.; Гринишин, О. Б.; Korchak, B. O.; Kochubei, V. V.; Chervinskiy, T. I.; Grynyshyn, O. B.
Article28-бер-2017Визначення оптимальних умов процесу емульсійної коолігомеризації вуглеводневої фракції С9 шляхом побудови регресивних рівняньОробчук, О. М.; Субтельний, Р. О.; Фуч, У. В.; Підсадюк, М. І.; Никулишин, І. Є.; Дзіняк, Б. О.; Orobchuk, O. M.; Subtelnyi, R. O.; Fuch, Y. V.; Pidsadiuk, M. I.; Nykulyshyn, I. Ye.; Dzinyak, B. O.
Article28-бер-2017Використання відходів олієжирової промисловості для модифікації мінеральних наповнювачівЧобіт, М. Р.; Васильєв, В. П.; Панченко, Ю. В.; Chobit, M. R.; Vasylyev, V. P.; Panchenko, Yu. V.
Article28-бер-2017Використання кавітаційних технологій для очищення стічних вод пивоварніВашкурак, У. Ю.; Фалик, Т. С.; Шевчук, Л. І.; Коваль, І. З.; Vashkurak, U.; Falyk, T.; Shevchyk, L.; Koval, I.
Article28-бер-2017Використання моху ісландського при лікуванні інфекційних захворювань дихальних шляхів та перспективи створення нових препаратів на його основіДякон, І. В.; Стадницька, Н. Є.; Губицька, І. І.; Лило, В. В.; Петрикевич, В. Р.; Diakon, I. V.; Stadnytska, N. E.; Hubytska, I. I.; Lylo, V. V.; Petrykevych, V. R.
Article28-бер-2017Вплив pH середовища на властивості гідрохімічно синтезованих плівок гідрарґеум сульфіду (HgS)Созанський, М. А.; Чайківська, Р. Т.; Стаднік, В. Є.; Шаповал, П. Й.; Ятчишин, Й. Й.; Sozanskyi, M. A.; Chaykivska, R. T.; Stadnik, V. E.; Shapoval, P. Y.; Yatchyshyn, Y. Y.
Article28-бер-2017Вплив електрохімічно активованої води на бродильну активність дріжджівПаляниця, Л. Я.; Березовська, Н. І.; Косів, Р. Б.; Харандюк, Т. В.; Palianytsia, L.; Berezovska, N.; Kosiv, R.; Kharandiuk, T.
Article28-бер-2017Вплив полімерного модифікатора на процес структурування ненасиченої поліестерної смолиКатрук, Д. С.; Бораковська, О. М.; Левицький, В. Є.; Katruk, D. S.; Borakovska, O. M.; Levytskyi, V. E.
Article28-бер-2017Встановлення можливості одержання бітумів з нігерійських нафтТопільницький, П. І.; Романчук, В. В.; Бабатунде, Олуфемі Олаолува; Бойченко, С. В.; Topilnytskyy, P.; Romanchuk, V.; Babatunde, Olufemi Olaoluva; Boichenko, S.
Article28-бер-2017Динаміка адсорбції іонів Cu2+та Cr3+ в апараті колонного типуСабадаш, В. В.; Гумницький, Я. М.; Миляник, О. В.; Sabadash, V. V.; Gumnitsky, Y. M.; Mylyanyk, O. V.
Article28-бер-2017Дослідження взаємодії гумінових кислот з іонами феруму, алюмінію і хромуОлійник, Л. П.; Oliynyk, L. P.