Browsing by Author Гевусь, О. І.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article24-Feb-2020Synthesis of peroxid-containing hetero-chain amphiphilic oligomers and their colloid-chemical propertiesКузнецова, К. І.; Флейчук, Р. І.; Толстенко, А. Д.; Гевусь, О. І.; Kuznetsova, K.; Fleychuk, R.; Tolstenko, A.; Hevus, O.
Article2002Вивчення взаємодії 4,4-диметил-1,3-дюксану з пероксидом воднюГевусь, О. І.; Флейчук, Р. І.; Воронов, С. А.; Когут, А. М.; Вострес, В. Б.; Долинська, Л. В.
Article2010Вивчення кінетики термічного розкладу 1-ізопропіл-3 (або 4) - [1-(трет-бутилперокси)-1-метил-етил] бензену у рідкій фазіСкорохода, Т. В.; Рабик, М. Б.; Івановський, Є. Б.; Мітіна, Н. Є.; Гевусь, О. І.; Заіченко, О. С.
Article2014Використання RED-OX систем на основі CE4+ для одержання пероксидвмісних полімерівМ’ягкота, О. С.; Рябцева, А. О.; Мітіна, Н. Є.; Гевусь, О. І.; Долинська, Л. В.; Заіченко, О. С.
Technical Report2009Галактозовмісні олігопероксидні сурфактанти та біосумісні полімери і полімер-мінеральні частинки на їх основіМітіна, Н. Є.; Вуйцик, Л. Б.; Надашкевич, З. Я.; Шевчук, О. М.; Воронов, С. А.; Гевусь, О. І.; Заіченко, О. С.
Article2008Нові пероксиди на основі 6-гліцидил-1,2;3,4-дпзопрополіден-α-D-галактопіранозиВуйцик, Л. Б.; Гевусь, О. І.; Воронов, С. А.; Долинська, Л. В.
Article2013Одержання n-заміщених циклічних амінопероксидів на основі циклогексанонуФлейчук, Р. І.; Гевусь, О. І.; Воронов, С. А.
Article2015Одержання гідроксилвмісних та бромовмісних пероксидів на основі оксетанівБоброва, К. І.; Флейчук, Р. І.; Гевусь, О. І.
Article2003Одержання мономерів на основі 3-трет-бутилперокси-3-метил-1-бутанолуФлейчук, Р. І.; Гевусь, О. І.
Article28-Feb-2019Одержання сахаридовмісних поверхнево-активних речовин на основі 8-гідроксиоктанової кислотиКузнецова, К. І.; Флейчук, Р. І.; Гевусь, О. І.; Kuznetsova, K. I.; Fleychuk, R. I.; Hevus, O. I.
Article2009Одержання функціональних похідних жирних кислотСкачко, С. В.; Гевусь, О. І.; Долинська, Л. В.; Борзенков, М. М.
Article2006Особливості алкілування трет-бутилгідропероксиду арилвмісними спиртамиКінаш, Н. І.; Гевусь, О. І.
Technical Report2009Особливості окиснення циклічнх кетонів монопероксималеїновою кислотоюГевусь, О. І.; Флейчук, Р. І.; Борзенков, М. М.
Technical Report2009Пероксидовмісні бензилгалогеніди – ефетивні S-, N-, O- пероксиалкілуючі агентиКінаш, Н. І.; Гевусь, О. І.; Вуйцик, Л. Б.; Надашкевич, З. Я.
Article2008Реакції ω-гідроксилвмісних пероксидів з епіхлоргідриномГевусь, О. І.; Флейчук, Р. І.
Article26-Feb-2018Реакції трет-бутилгідропероксиду з три-, чотири- та п’ятичленними кисневмісними гетероцикламиБоброва, К. І.; Флейчук, Р. І.; Гевусь, О. І.; Bobrova, K. I.; Fleychuk, R. I.; Hevus, O. I.
Article26-Feb-2018Синтез N-кумінпохідних імідів дикарбонових кислот С4Якимович, А. Б.; Долинська, Л. В.; Гевусь, О. І.; Yakymovych, A. B.; Dolynska, L. V.; Hevus, O. I.
Article2000Синтез гідроксипероксидів на основі аліфатичних дитретинних діолівФлейчук, Р. І.; Клим, М. І.; Гевусь, О. І.; Воронов, С. А.; Іжик, О. М.
Article28-Feb-2019Синтез деяких фосфоровмісних похідних поліетиленгліколівСтасюк, А. В.; Дронь, І. А.; Хом’як, С. В.; Гевусь, О. І.; Самарик, В. Я.; Stasiuk, A. V.; Dron, I. A.; Khomyak, S. V.; Hevus, O. I.; Samaryk, V. Y.
Article28-Mar-2017Синтез нейоногенних ПАР на основі дизаміщених оксетанівБоброва, К. І.; Флейчук, Р. І.; Гевусь, О. І.; Bobrova, K. I.; Fleychuk, R. I.; Hevus, O. I.