Browsing by Author Бурий, О. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article2014Визначення параметрів суперпарамагнітних наночастинок за їхньою магнітною сприйнятливістюУбізський, С. Б.; Павлик, Л. П.; Кравчук, О. А.; Сиворотка, І. І.; Бурий, О. А.; Демченко, П. П.; Мітіна, Н. Є.; Заіченко, О. С.
Technical Report2010Вплив нагрівання на просторові параметри випромінювання мікрочіпового лазера на Nd:YAGБурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Сугак, Д. Ю.
Article2009Вплив поверхні на процес перезарядження Yb2+ → Yb3+ у кристалічних матеріалах Yb:Y3Al5O12Mартинюк, Н. В.; Бурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Сиворотка, І. І.; Бьоргер, А.; Беккер, К. Д.
Article1-Mar-2005Двопроменева поляризаційна призма на основі кристала ніобату літію з двійниковою границеюСавицький, Д. І.; Сугак, Д. Ю.; Сольський, І. М.; Бурий, О. А.; Іжнін, О. І.; Василечко, Л. О.; Жеграй, Р. Т.; Кухарук, С. В.; Шопа, Я. І.; Savytskii, D.; Sugak, D.; Solskii, I.; Buryy, O.; Izhnin, O.; Vasylechko, L.; Zhegraj, R.; Kuharuk, S.; Shopa, Ya.
Article2008Зміна зарядового стану йонів ітербію у сильноактивованих кристалах та епітаксійних плівках Yb:Y3Al3o12Мартинюк, Н. В.; Бурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Сиворотко, І. І.; Бьоргер, А.; Беккер, К. Д.
Article2004Моделi накопичення радiацiйних дефектiв в оксидних кристалахУбізський, С. Б.; Бурий, О. А.; Потера, П.; Матковський, А. О.
Article2004Моделювання процесу генерацii в мiкрочiпових лазерахБурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Мельник, С. С.; Матковський, А. О.
Article2011Моделювання процесу генерації терагерцового випромінювання на полідвійниковому кристалі ніобату літіюБурий, О. А.; Убізський, С. Б.
Article2007Моделювання процесів предачі енергії збудження іонів Yb3+ до іонів домішок у лазерному кристаліМартинюк, Н. В.; Фагундес-Петерс, Д.; Петерман, К.; Убізський, С. Б.; Бурий, О. А.
Article2011Новий метод оптимізації геометрії акустооптичної взаємодії в кристалічних матеріалах довільного класу симетріїБурий, О. А.; Винник, Д. М.; Кайдан, М. В; Андрущак, А. С.
Article2011Оптимізація геометрії взаємодії електромагнітної та акустичної хвиль в акустооптичних приладах, що працюють в режимі брегівської дифракціїБурий, О. А.; Винник, Д. М.; Узбізський, С. Б.; Андрущак, А. С.; Кайдан, М. В.
Article2016Оптимізація геометрії лінійного електрооптичного ефекту в кристалах LiNbO3:MgOБурий, О. А.; Андрущак, Н. А.; Яремко, О. М.; Убізський, С. Б.
Article2012Оптимізація квазітрирівневих тулієвих мікролазерів неперервного режиму роботиБурий, О. А.; Убізський, С. Б.
Article2001Оптимізація мікрочіпового Nd:YAG лазера, що працює в режимі модульованої добротностіБурий, О. А.; Мельник, С. С.; Убізський, С. Б.; Матковський, А. О.
Article28-Mar-2017Особливості кінетики радіаційного дефектоутворення за умови формування комплексів дефектівБурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Buryy, O.; Ubizskii, S. B.
Article2008Особливості процесів забарвлення кристалів LiNbO3 : MgO під час відновлювально-окиснювальних високотемпературних відпалів у режимі in situСутак, Ю. Д.; Жидачевський, Я. А.; Сугак, Д. Ю.; Бурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Сольський, І. М.; Бьоргер, А.; Беккер, К. Д.
Article2011Порівняльний аналіз та оптимізація параметрів мікрочіпових лазерів неперервного режиму роботиБурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Сугак, Д. Ю.
Article2013Процеси перезарядження йонів Yb2+ ® Yb3+ в епітаксійних плівках Yb:Y3Al5O12 під час високотемпературних відпалівМартинюк, Н. В.; Бурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Сиворотка, І. І.
Article2013Процеси термохімічного забарвлення монокристалів ніобату літіюСугак, Д. Ю.; Сиворотка, І. І.; Бурий, О. А.; Сольський, І. М.; Ваків, М. М.
Article18-Feb-2018Реалізація можливостей ефективнішого використання кристалічних матеріалів на основі нетривіальної кутової геометрії екстремумів п’єзооптичного ефектуДем’янишин, Н. М.; Андрущак, А. С.; Бурий, О. А.; Мицик, Б. Г.; Demyanyshyn, N.; Andrushchak, A.; Buryy, O.; Mytsyk, B.