Electronic Scientific Archive

Welcome to the electronic archive of scientific materials of the National University "Lviv Polytechnic"!

The archive contains the materials of the University (an institutional repository of open access) and an open electronic archive for the independent placement of scientific papers ("self-archiving").

Zespoły w DSpace

Wybierz zespół do przeglądania jego kolekcji

Відкритий науковий архів 185

У фонді містяться документи, що були розміщені зареєстрованими користувачами

Електронний архів Науково-технічної бібліотеки 38967

Фонд містить електронні матеріали, що були передані від видавництва Національго університету "Львівська політехніка", фізичних та юридичних осіб

Матеріали партнерів 409

У фонді містяться документи, що не потрапили у вищенаведені фонди