DSpace Repository

Исследование напряженно-деформированного и предельного состояний сталебетонной квадратной колонны при силовых и температурных воздействиях

Show simple item record

dc.contributor.author Чихладзе, Э. Д.
dc.contributor.author Веревичева, М. А.
dc.contributor.author Кравцив, Л. Б.
dc.date.accessioned 2010-12-02T14:34:51Z
dc.date.available 2010-12-02T14:34:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Чихладзе Э. Д. Исследование напряженно-деформированного и предельного состояний сталебетонной квадратной колонны при силовых и температурных воздействиях / Э. Д. Чихладзе, М. А. Веревичева, Л. Б. Кравцив // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 664 : Теорія і практика будівництва. – С. 311–318. – Библиография: 14 названий. uk_UA
dc.identifier.uri http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6556
dc.description.abstract Розглянуто сталебетонна колона квадратного перерізу під дією рівномірно розподіленого вертикального навантаження, власної ваги та інтенсивного температурного впливу. Для оцінки напружено-деформованого стану (НДС) колони розкрито контакт між бетонним ядром і сталевою обоймою. Як невідомі приймаються сили контактної взаємодії. НДС колони досліджено з урахуванням зміни модуля пружності й коефіцієнта поперечної деформації бетону залежно від рівня напруженого стану й температури в точці. Отримано замкнену систему диференціальних рівнянь для визначення НДС. The steel-concrete square column under the vertical distribute influences, the own weight and intensive thermal action is considered. For the estimate of the strained – stress state of the column is considered the contact between the concrete core and steel tube. In the capacity of unknown quantity we take the contact forces. The strained – stress state of the column is investigateв with the taking into account the dependence of the modulus of elasticity and the Poisson's ratio of the level of strained – stress state and of the temperature at the point. The differential equation system for determination strained – stress state was obtained. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" uk_UA
dc.subject сталебетонна колона uk_UA
dc.subject розподілене навантаження uk_UA
dc.subject температурний вплив uk_UA
dc.subject контактні сили uk_UA
dc.subject steel-concrete column uk_UA
dc.subject distribute influences uk_UA
dc.subject thermal action uk_UA
dc.subject contact forces uk_UA
dc.title Исследование напряженно-деформированного и предельного состояний сталебетонной квадратной колонны при силовых и температурных воздействиях uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record