Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8608
Title: Умови розширення потоків іноземних інвестицій в Україні
Authors: Ковалишин, П. В.
Bibliographic description (Ukraine): Ковалишин П. В. Умови розширення потоків іноземних інвестицій в Україні / П. В. Ковалишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 436 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 357–362.
Issue Date: 2001
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Визначальною умовою забезпечення швидкої й адекватної інтеграції України у світовий економічний простір є розширення залучення іноземних інвестицій. Наявний стан справ у цій сфері вимагає деякого коригування державної політики в напрямку забезпечення пріоритетних умов реалізації інвестиційних проектів, які забезпечують прикладення іноземного капіталу у стратегічно важливі галузі. Запропоновані можливі підходи до формування системи визначення пріоритетних іноземних інвестицій, для яких повинна формуватись відповідна система пільг і гарантій. In the article are offerred possible approaches to shaping a determination system of priority foreign investments, for which must be form corresponding to privelege system and warranties.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8608
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2001. – №436

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70.pdfОсновна стаття1,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.