Проблеми української термінології. – 2002. – №453 : [131] Collection home page

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих знань, термінологія гуманітарних знань. У статтях збережено авторський стиль. В окремому розділі поміщено статті, щодо яких редакційна колегія не мала однозначної думки. Розрахований на науковців і фахівців різних галузей знань, а також усіх, хто цікавиться термінологією.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 453 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Левко Полюга. – 554 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ
3
12
14
17
21
24
30
34
39
44
49
54
59
63
68
71
75
82
90
94
97
ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА МІЖМОВНІ ЗВ’ЯЗКИ
101
106
109
113
122
127
130
133
135
141
145
147
152
158
164
167
171
175
179
НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ
183
189
194
203
210
215
222
224
228
232
237
241
ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ
244
247
250
254
256
260
262
270
275
279
285
289
291
296
301
304
309
313
315
ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ
321
328
332
336
340
342
345
352
357
360
363
368
373
378
380
383
386
389
393
396
400
403
405
410
415
417
421
425
428
433
435
438
443
448
454
458
461
ДИСКУСІЙНІ МАТЕРІЯЛИ
463
468
471
474
479
483
488
492
496
501
507
510
513
516
521
526
530
533
535
540
542
546

Content


1
TEORETYCHNI ZASADY TERMINOZNAVSTVA TA LEKSYKOHRAFII
3
12
14
17
21
24
30
34
39
44
49
54
59
63
68
71
75
82
90
94
97
LEKSYKOHRAFIIA TA MIZHMOVNI ZVIAZKY
101
106
109
113
122
127
130
133
135
141
145
147
152
158
164
167
171
175
179
NORMUVANNIA TA STANDARTYZATSIIA TERMINOLOHII
183
189
194
203
210
215
222
224
228
232
237
241
TERMINOLOHIIA PRYRODNYCHYKH ZNAN
244
247
250
254
256
260
262
270
275
279
285
289
291
296
301
304
309
313
315
TERMINOLOHIIA HUMANITARNYKH ZNAN
321
328
332
336
340
342
345
352
357
360
363
368
373
378
380
383
386
389
393
396
400
403
405
410
415
417
421
425
428
433
435
438
443
448
454
458
461
DYSKUSIINI MATERIIALY
463
468
471
474
479
483
488
492
496
501
507
510
513
516
521
526
530
533
535
540
542
546

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 131
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article26-Mar-2002Про деякі проблеми термінографії у сфері пожежної безпекиКозяр, Михайло
Article26-Mar-2002Логіко-семантичний аналіз та реконструювання визначень в пожежній термінологіїКоваль, Мирослав; Шадрін, Анатолій
Article26-Mar-2002Особливості формування та перекладу сучасної нумізматичної термінології (дослідження англо-українських відповідників)Голиборода, Ігор
Article26-Mar-2002Історія становлення українського географічного словникарстваВлах, Мирослава
Article26-Mar-2002Проблеми творення української термінології прикордонної та митної службиГапонова, Валентина; Осадчук, Марія
Article26-Mar-2002Національна віськова похідна термінологіяКісіль, Зоряна
Article26-Mar-2002Правнича термінологія у мовленні студента-юристаКриськів, Мирослава
Article26-Mar-2002Прислівникова деривація в українській юридичній термінологіїРуколянська, Наталія
Article26-Mar-2002Розширення потенційного правничого словника на заняттях французької мовиФедишин, Оксана
Article26-Mar-2002Из истории развития юридической терминологии в белорусском языкеБуракова, Марина
Article26-Mar-2002Якою бути українській науково-технічній термінології?Медведів, Андрій; Задорожний, Володимир
Article26-Mar-2002Сучасна українська криміналістична та кримінально-процесуальна термінологіяГумін, Олексій; Сибірна, Рома; Сас, В'ячеслав; Сергієнко, Людмила; Устюгова, Олена; Хмельовська, Наталія
Article26-Mar-2002Актуальні ресурси української правничої термінології (проблемні аспекти)Токарська, Антоніна
Article26-Mar-2002До проблеми термінології в галузі дизайну одягуГрицюк, Ірина
Article26-Mar-2002Деякі кольористичні терміни в архітектурі на прикладі "кольорової піраміди анатомії людини"Міщенко, Анатолій
Article26-Mar-2002Діалектна лексика як джерело поповнення української музичної термінологіїБулик-Верхола, Софія
Article26-Mar-2002Вербалізація психічних станів: термінологічні проблеми психології та лінгвістикиМацієвська, Тетяна
Article26-Mar-2002Мислення - мова - мовлення: когнітивні та психолінгвістичні аспектиЯцимірська, Марія
Article26-Mar-2002Значення терміну “аналог розуму” у філософії І. Канта та у сучасній філософії та естетиціЮрковський, Володимир
Article26-Mar-2002Українсько-польсько-російські термінологічні паралелі (на матеріялі релігійної літератури)Наконечна, Галина
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 131