Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2018. – №909 : [13] Collection home page

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Статті, опубліковані у збірнику наукових праць серії «Радіоелектроніка та телекомунікації», індексуються у наукометричній базі Index Copernicus. Відображено результати досліджень з теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 909. – 88 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації

Зміст


1
3
10
16
23
29
35
42
51
62
70
79
86

Content


1
3
10
16
23
29
35
42
51
62
70
79
86

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article18-Feb-2018Органічні оптичні сенсори фізичних величинБойко, О.; Готра, З. Ю.; Фечан, А. В.; Boyko, O.; Hotra, Z.; Fechan, A.
Article18-Feb-2018Isfet sensors for biomedical applicationsКутова, О. Ю.; Kutova, O.
Article18-Feb-2018Теорія Кернера та фазові переходи для потоків у телекомунікаційних мережахКайдан, М. В.; Бешлей, М. І.; Максимюк, Т. А.; Стрихалюк, Б. М.; Матвіїв, Р. З.; Kaidan, M.; Beshley, M.; Maksymyuk, T.; Strykhalyuk, B.; Matvyev, R.
Article18-Feb-2018Spice моделювання мікропотужних джерел напруги для пристроїв фотовольтаїкиБарило, Г. І.; Вірт, В. В.; Голяка, Р. Л.; Готра, З. Ю.; Іванюк, Х. Б.; Barylo, G.; Virt, V.; Holyaka, R.; Hotra, Z.; Ivaniuk, K.
Article18-Feb-2018Високоефективна телекомунікаційна система на основі амплітудної модуляції багатьох складовихГорбатий, І. В.; Чорній, М. Б.; Horbatyi, I.; Chornii, M.
Article18-Feb-2018Моделювання плазмової ребристо-стержневої антениТепляков, І. Ю.; Teplyakov, I.
Article18-Feb-2018Алгоритм вибору оптимального варіанта комплексної системи контролю високонадійних систем безпроводового зв’язкуБобало, Ю. Я.; Кіселичник, М. Д.; Мелень, М. В.; Bobalo, Yu.; Kiselychnyk, M.; Melen, M.
Article18-Feb-2018Дослідження параметрів нових високоефективних сенсорів для магнітодинамічного методу діагностики залізничних рейокНічога, В. О.; Сторож, В. Г.; Педан, А. Д.; Матієшин, Ю. М.; Nichoha, V.; Storozh, V.; Pedan, A.; Matiieshyn, Y.
Article18-Feb-2018Зміст до "Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації-
Article18-Feb-2018Реалізація можливостей ефективнішого використання кристалічних матеріалів на основі нетривіальної кутової геометрії екстремумів п’єзооптичного ефектуДем’янишин, Н. М.; Андрущак, А. С.; Бурий, О. А.; Мицик, Б. Г.; Demyanyshyn, N.; Andrushchak, A.; Buryy, O.; Mytsyk, B.
Article18-Feb-2018Магнітоопір та намагніченість кремнієвих мікроструктур за низьких температурДружинін, А. О.; Островський, І. П.; Ховерко, Ю. М.; Кучерепа, Н. І.; Druzhinin, A.; Ostrovskii, I.; Khoverko, Yu.; Kucherepa, N.
Article18-Feb-2018Спектральні характеристики наноструктур типу ядро–оболонка в умовах плазмонного резонансуБулавінець, Т. О.; Яремчук, І. Я.; Бобицький, Я. В.; Bulavinets, T.; Yaremchuk, I.; Bobitski, Ya.
Article18-Feb-2018Титульний аркуш до "Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13