Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2018. – Vol. 1, No. 2 : [24] Collection home page

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» . Журнал входить до переліку наукових фахових видань (хімічні і технічні науки), затвердженого МОН України. Виходить двічі на рік з 2018 року.

Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Volodymyr Skorokhoda. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 1, number 2. – 156 p. : il.

Зміст


1
10
15
21
27
32
39
46
52
57
63
69
74
80
88
98
105
111
119
124
132
136
142
149

Content (Vol. 1, No 2)


1
10
15
21
27
32
39
46
52
57
63
69
74
80
88
98
105
111
119
124
132
136
142
149

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article26-Feb-2018Емульсійна олігомеризація вуглеводнів фракції С9 у присутності гідроген пероксиду та стеаратів металівСубтельний, Р. О.; Оробчук, О. М.; Мельник, С. Р.; Дзіняк, Б. О.; Subtelnyi, R. O.; Orobchuk, O. M.; Melnyk, S. R.; Dzinyak, B. O.
Article26-Feb-2018Одержання карбоксилвмісних олігомерів на основі фракцій С5 рідких продуктів піролізуКічура, Д. Б.; Дзіняк, Б. О.; Kichura, D. B.; Dzinyak, B. O.
Article26-Feb-2018Дослідження сировинної бази та технологічних параметрів виробництва пористих склокерамічних гранульованих матеріалівСемеген, Р. І.; Кочубей, В. Л.; Підвисоцький, С. В.; Semegen, R. I.; Kochubei, V. V.; Pidvysotskyi, S. V.
Article26-Feb-2018Investigation of cavitational expansion of sodium hypochlorite under isothermal conditionsЗнак, З. О.; Гнатишин, Н. М.; Зінь, О. І.; Оленич, Р. Р.; Znak, Z. O.; Hnatyshyn, N. M.; Zin, O. I.; Olenych, R. R.
Article26-Feb-2018Дослідження активування природного клиноптилоліту надвисокочастотними електромагнітними випромінюваннямиГрабаровська, А. С.; Знак, З. О.; Оленич, Р. Р.; Hrabarovska, A. S.; Znak, Z. O.; Olenych, R. R.
Article26-Feb-2018Classification of methods of gases purification from hydrogen sulfideСлюзар, А. В.; Калимон, Я. А.; Буклів, Р. Л.; Slyuzar, A.; Kalymon, Ya.; Bukliv, R.
Article26-Feb-2018Закономірності відцентрового формування металонаповнених гідрогелевих плівокГриценко, О. М.; Суберляк, О. В.; Похмурська, А. В.; Красінський, В. В.; Волошкевич, П. П.; Grytsenko, O. M.; Suberlyak, O. V.; Pohmurska, A. V.; Krasinskyi, V. V.; Voloshkevych, P. P.
Article26-Feb-2018Синтез N-кумінпохідних імідів дикарбонових кислот С4Якимович, А. Б.; Долинська, Л. В.; Гевусь, О. І.; Yakymovych, A. B.; Dolynska, L. V.; Hevus, O. I.
Article26-Feb-2018Development of the obtaining method of montmorillonite-polyvinylpyrrolidone modifier for the thermoplasticsКрасінський, В. В.; Суберляк, О. В.; Хамула, Н. В.; Гриценко, Т. О.; Клим, Ю. В.; Krasinskyi, V. V.; Suberlyak, O. V.; Khamula, N. V.; Grytsenko, T. O.; Klym, Yu. V.
Article26-Feb-2018Нанокомпозитні гідрогелі, наповнені мінеральними наночастинкамиШевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Чобіт, М. Р.; Надашкевич, З. Я.; Токарев, В. С.; Shevchuk, O. M.; Bukartyk, N. M.; Chobit, M. R.; Nadashkevych, Z. Ya.; Tokarev, V. S.
Article26-Feb-2018Вивчення впливу електромагнітного випромінювання на приріст хлорофілсинтезуючих мікроводоростейДячок, В. В.; Мандрик, С. Т.; Гуглич, С. І.; Dyachok, V. V.; Mandryk, S. T.; Huhlych, S. I.
Article26-Feb-2018Формування композиційних плівкових гідрогелевих мембран із поліамідним шаромБаран, Н. М.; Мельник, Ю. Я.; Суберляк, С. А.; Яцульчак, Г. В.; Земке, В. М.; Baran, N. M.; Melnyk, Y. Y.; Suberlyak, S. A.; Yatsulchak, G. V.; Zemke, V. M.
Article26-Feb-2018Очищення інфільтратів сміттєзвалища та вивчення педотрофних мікроорганізмів озер інфільтратів Львівського полігону твердих побутових відходівПопович, О. Р.; Вронська, Н. Ю.; Гнатуш, С. О.; Масловська, О. Д.; Слюсар, В. Т.; Popovych, O. R.; Vronska, N. Yu.; Gnatush, S. O.; Maslovska, O. D.; Sliusar, V. T.
Article26-Feb-2018Термічний аналіз карбон-, Силіцій-та Нітрогенвмісних органічних пероксидівДібрівний, В. М.; Мельник, Г. В.; Кочубей, В. В.; Шевченко, Д. С.; Dibrivnyi, V. M.; Melnyk, G. V.; Kochubei, V. V.; Shevchenko, D. S.
Article26-Feb-2018Електроокиснення CH3OH на поверхні наноструктурованих Pd-Au/GC електродівДобровецька, О. Я.; Стадник, Р. В.; Dobrovetska, O. Ya.; Stadnyk, R. V.
Article26-Feb-2018Моделювання та оптимізація роботи ректифікаційної колони для отримання 97 % пропіленуГузьова, І. О.; Huzova, I. O.
Article26-Feb-2018Дослідження реакційної здатності аміногрупи в 2-, 6- та 7- положеннях 1,4-нафтохінонуБучкевич, І. Р.; Хом`як, С. В.; Курка, М. С.; Федоришин, О. М.; Марінцова, Н. Г.; Buchkevych, I. R.; Khomyak, S. V.; Kurka, M. S.; Fedoryshyn, O. M.; Marintsova, N. G.
Article26-Feb-2018Синтез тіосульфоестерів із сим-триазиновим фрагментомВасилюк, С. В.; Шиян, Г. Б.; Монька, Н. Я.; Шиян, А. В.; Лубенець, В. І.; Vasylyuk, S. V.; Shiyan, G. B.; Monka, N. Ya.; Shiyan, A. V.; Lubenets, V. I.
Article26-Feb-2018Отримання та оптимізація умов культивування нагромаджувальних культур целюлолітичних мікроорганізмів для компостуванняЧервецова, В. Г.; Заярнюк, Н. Л.; Швед, О. В.; Буцяк, В. І.; Новіков, В. П.; Chervetsova, V. H.; Zaiarniuk, N. L.; Shved, O. V.; Butsyak, V. I.; Novikov, V. P.
Article26-Feb-2018Альтернативне використання субстратів опалого листя у вермикультивуванніСкіп, О. С.; Буцяк, А. А.; Гавриляк, В. В.; Швед, О. В.; Буцяк, В. І.; Skip, O. S.; Butsyak, A. A.; Havryliak, V. V.; Shved, O. V.; Butsyak, V. I.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24