Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення. – 2018 р. : [104] Collection home page

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам управління економічними процесами на рівні держави, регіонів та суб’єктів господарської діяльності. Матеріали структуровані за декількома напрямами досліджень: «Управління економікою держави в умовах євроінтеграції»; «Регіональне управління економікою на засадах інноваційного розвитку»; «Управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання»; «Формування та адаптація інструментарію управління економічними процесами в ХХІ столітті»; «Вплив глобальних політичних, соціальних та екологічних проблем на економічні процеси в державі». Видання призначене для науковців, викладачів, фахівців підприємств та представників органів влади, причетних до питань економічного розвитку, студентів.

Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 24–25 квітня 2018 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електронний оптичний диск (CD-ROM).

Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених

Зміст


1
6
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
11
12
13
15
17
19
20
22
23
25
27
28
30
32
34
35
37
39
41
42
44
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
46
47
49
50
51
53
55
56
58
60
63
65
67
69
70
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ, ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ТА ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
73
75
76
78
80
82
84
86
88
89
91
93
96
98
100
101
103
105
107
109
111
112
114
116
118
120
122
ФОРМУВАННЯ ТА АДАПТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ХХІ СТОЛІТТІ
124
126
128
130
131
133
134
135
137
139
141
142
143
145
147
149
151
152
153
ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВІ
156
157
159
161
163
165
166
168
169
171
172
174
175
176
178
180
181
183
184
186

Content


1
6
UPRAVLINNIA EKONOMIKOIU DERZHAVY V UMOVAKH YEVROINTEHRATSII
11
12
13
15
17
19
20
22
23
25
27
28
30
32
34
35
37
39
41
42
44
REHIONALNE UPRAVLINNIA EKONOMIKOIU NA ZASADAKH INNOVATSIINOHO ROZVYTKU
46
47
49
50
51
53
55
56
58
60
63
65
67
69
70
UPRAVLINNIA OPERATSIINOIU, INVESTYTSIINOIU TA FINANSOVOIU DIIALNISTIU SUBIEKTIV HOSPODARIUVANNIA
73
75
76
78
80
82
84
86
88
89
91
93
96
98
100
101
103
105
107
109
111
112
114
116
118
120
122
FORMUVANNIA TA ADAPTATSIIA INSTRUMENTARIIU UPRAVLINNIA EKONOMICHNYMY PROTSESAMY V KHKHI STOLITTI
124
126
128
130
131
133
134
135
137
139
141
142
143
145
147
149
151
152
153
VPLYV HLOBALNYKH POLITYCHNYKH, SOTSIALNYKH TA EKOLOHICHNYKH PROBLEM NA EKONOMICHNI PROTSESY V DERZHAVI
156
157
159
161
163
165
166
168
169
171
172
174
175
176
178
180
181
183
184
186

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 104
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Conference Abstract24-Apr-2018Відновлювальна енергетика як чинник збереженя екологіїПанова, І. О.
Conference Abstract24-Apr-2018Психологічні аспекти управлінської діяльності менеджераМлічко, Н. Р.; Кулиняк, І. Я.
Conference Abstract24-Apr-2018Energiewende in Germany. Benefits and disadvantagesOżarowski, Oleh
Conference Abstract24-Apr-2018Діагностика рушійних сил впливу на трудову еміграцію в УкраїніМірзоєва, Д. Р.; Пшик-Ковальська, О. О.
Conference Abstract24-Apr-2018Досвід Німеччини щодо організації пасажирських перевезень: уроки для УкраїниМельниченко, О. А.; Мельниченко, В. О.
Conference Abstract24-Apr-2018Перспективи розвитку партнерства в Україні в рамках досягнення цілей сталого розвиткуМар’янович, М. Е.
Conference Abstract24-Apr-2018Шляхи мінімізації масштабів тіньової економіки в УкраїніКульчицький, В. С.; Карковська, В. Я.
Conference Abstract24-Apr-2018Bitcoin та Blockchain: перспективи практичного застосування в УкраїніМаліброда, С. Б.; Максимчук, Я. С.
Conference Abstract24-Apr-2018Роль зелених насаджень в архітектурному образі містаКононюк, А. В.; Вакулик, І. І.
Conference Abstract24-Apr-2018Ґендерна нерівність на ринку праці УкраїниІвашків, Ю. Б.; Кулиняк, І. Я.
Conference Abstract24-Apr-2018Однофакторна економетрична модель чистого прибутку банків з приватним капіталомГлущенко, Ю. М.; Прокопович, С. В.
Conference Abstract24-Apr-2018Економіко-правові перешкоди зведення енернонезалежних (автономних) екобудівельЄлісєєва, М. О.; Бабенко, М. М.
Conference Abstract24-Apr-2018Податок на виведний капітал на заміну податку на прибутокДанилів, І. Л.; Скоропад, І. С.
Conference Abstract24-Apr-2018Rozwój rolnictwa przyjaznego klimatowiGrabowska, Monika
Conference Abstract24-Apr-2018Сучасний тероризм – виклик та загроза суспільному розвиткуАнгелко, І. В.
Conference Abstract24-Apr-2018Безробіття – загроза людствуГончару, І. Р.; Павлюк, Т. І.
Conference Abstract24-Apr-2018Вплив інфляції на економічні процеси в УкраїніХаник, Ю.-Б. Р.; Дзюрах, Ю. М.
Conference Abstract24-Apr-2018Рівень становлення та функціонування електронних грошей, їх обіг в УкраїніФурдичко, Л. Є.; Селецька, Т. О.
Conference Abstract24-Apr-2018Особливості хеджування в УкраїніТіцька, Г-М. В.; Дзюрах, Ю. М.
Conference Abstract24-Apr-2018Принципи діяльності органу управління персоналом на підприємствіТарнавський, М. І.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 104