Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45247
Title: Залежність довжини ділянки повторного приєднання струменя від числа Рейнольдса при раптовому розширенні потоку
Authors: Орел, Вадим Ігорович
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Орел В. І. Залежність довжини ділянки повторного приєднання струменя від числа Рейнольдса при раптовому розширенні потоку / В. І. Орел // Прогресивні напрямки розвитку машино-приладобудівних галузей і транспорту : матеріали міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Севастополь, 14–17 травня 2007 р. – Севастополь, 2007. – С. 211–213. – Бібліографія: 3 назви.
Conference/Event: Прогресивні напрямки розвитку машино-приладобудівних галузей і транспорту
Issue Date: May-2007
Country (code): UA
Place of the edition/event: Севастополь
UDC: 532.542:532.556.2:535.5-1.011.12
Page range: 211-213
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45247
References (Ukraine): 1.Назарчук М.М., Панченко В.Н. Ограниченные струи. – Киев: Наук. думка, 1981. – 212 с. 2.Орел В.І. Розрахунок геометричних параметрів обмежених струменів рідини // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехн.". Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2004. – № 506. – С.133-139. 3.Квитковский Ю.В. О структуре и содержании раздела гидромеханики “Неравномерное напорное движение жидкости” // Методика преподавания гидравлики напорных течений: Сб. науч. тр. – Л.: ЛПИ, 1986. – С.64-76.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konf_Севастополь-2007.pdfОсновна стаття399,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools