Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45246
Title: Незалежність відносної зміни значень коефіцієнтів місцевого гідравлічного опору при дії додатків поліакриламіду від ступеня звуження потоку при раптовому звуженні труби
Authors: Орел, В. І.
Стащак, М. І.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Орел В. І. Незалежність відносної зміни значень коефіцієнтів місцевого гідравлічного опору при дії додатків поліакриламіду від ступеня звуження потоку при раптовому звуженні труби / В. І. Орел, М. І. Стащак // Україна наукова : збірник матеріалів Інтернет-конференції, 20–22 грудня 2010 р. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 23–24. – Бібліографія: 3 назви.
Conference/Event: Інтернет-конференції "Україна наукова"
Issue Date: Dec-2010
Country (code): UA
Supervisor: Орел, Вадим Ігорович
Page range: 23-24
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45246
References (Ukraine): 1. Гнатив Р.М. Влияние полимерных добавок на местные потери напора в трубопроводах / Р.М. Гнатив, В.В. Чернюк // Вестн Львов. политехн. ин-та. Теплоэнергетические системы и устройства. - 1989. - № 237. - С.17-20. 2. Орел В.І. Вплив додатків поліакриламіду на втрати напору в раптових звуженнях і розширеннях труб: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.16 "Гідравліка та інженерна гідрологія" / В.І. Орел. - Рівне, 2003. - 20 с. 3. Чернюк В.В. Влияние добавок полиакриламида на потери напора во внезапных сужениях и расширениях труб / В.В. Чернюк, Б.С. Пицишин, В.И. Орел, В.М. Жук // Инж.-физ. ж. - 2002. - Т.75, № 4. - С.115-122.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Орел - Стащак - 2010.pdfОсновна стаття163,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools