Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2018. – Vol. 1, No. 1 : [27] Collection home page

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» . Журнал входить до переліку наукових фахових видань (хімічні і технічні науки), затвердженого МОН України. Виходить двічі на рік з 2018 року.

Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Volodymyr Skorokhoda. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 1, number 1. – 160 p. : il.

Chemistry, Technology and Application of Substance

Зміст (том 1, № 1)


1
7
12
21
27
38
44
50
54
59
66
72
78
83
88
94
99
105
111
117
122
127
133
139
145
152
157

Content (Vol. 1, No 1)


1
7
12
21
27
38
44
50
54
59
66
72
78
83
88
94
99
105
111
117
122
127
133
139
145
152
157

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article26-Feb-2018Improvement of homogeneous catalytic process of oxidation of alkylaromatic compounds by combination of binary catalytic systems and ultrasound treatmentРеутський, В. В.; Гринчук, Ю. М.; Олійник, Л. Р.; Reutskyy, V. V.; Hrynchuk, Y. M.; Olijnyk, L. P.
Article26-Feb-2018Вивчення інтенсифікації процесів модифікації дорожніх бітумів ЕРО та її вплив на якісні властивості БМПГринчук, Ю. М.; Реутський, В. В.; Старчевський, В. Л.; Маціпура, П. А.; Hrynchuk, Y. M.; Reutskyy, V. V.; Starchevskyy, V. L.; Matsipura, P. A.
Article26-Feb-2018Відновлення карбону (IV) оксиду на мідних і біметалевих катодах Ag/CuМерцало, Іванна Павлівна; Кунтий, Орест Іванович; Алєксєєв, Н. Л.; Mertcalo, I. P.; Kuntyi, O. I.; Alekseev, N. L.
Article26-Feb-2018Nanomaterials and nanotechnology in water purification. ReviewКунтий, Орест Іванович; Буклів, Р. Л.; Бойко, Ю. В.; Гребень, Т. В.; Лисенко, А. В.; Kuntyi, O. I.; Bukliv, R. L.; Boyko, Yu. V.; Hreben, T. V.; Lysenko, A. V.
Article26-Feb-2018Динаміка утворення гартувальних напружень у склі та її моделюванняЖеплинський, Т. Б.; Zheplynskyy, T. B.
Article26-Feb-2018Використання синтетичного тобермориту в технології виробництва керамічних плитокБоровець, З. І.; Пона, М. Г.; Шулипа, О. В.; Солоха, І. В.; Borovets, Z. I.; Pona, M. G.; Shulypa, O. V.; Solokha, I. V.
Article26-Feb-2018Кінетика помелу цементного клінкеру із застосуванням нових промислових інтенсифікаторівПолюжин, І. П.; Ільницький, З. М.; Цюпко, Ф. І.; Ларук, М. М.; Polyuzhyn, I. P.; Il’nyts’kyi, Z. M.; Tsyupko, F. I.; Laruk, M. M.
Article26-Feb-2018Зміст до "Chemistry, Technology and Application of Substatnce"-
Article26-Feb-2018Розроблення процесу екстракційного розділення глютенуГерманович, С. Б.; Самарик, В. Я.; Нагорняк, М. І.; Носова, Н. Г.; Hermanovych, S. B.; Samaryk, V. Ya.; Nagornyak, M. I.; Nosova, N. G.
Article26-Feb-2018Дослідження амфіфільних властивостей кополіестерів з хромофорними групами в системі вода-октанолФеренс, М. В.; Фігурка, Н. В.; Василишин, Т. М.; Майкович, О. В.; Варваренко, С. М.; Ferens, M. V.; Fihurka, N. V.; Vasylyshyn, T. M.; Maikovych, O. V.; Varvarenko, S. M.
Article26-Feb-2018Застосування пероксидованих полісахаридів для одержання гідрогелевих композитівЧобіт, М. Р.; Chobit, M. R.
Article26-Feb-2018Technological features of polymer blends processing on the basis of ultra-high molecular weight polyethyleneБратичак, М. М.; Чопик, Н. В.; Земке, В. М.; Bratychak, M. M.; Chopyk, N. V.; Zemke, V. M.
Article26-Feb-2018Вплив металовмісного полімер-силікатного наповнювача на технологічні властивості полікапроамідуМасюк, А. С.; Хром’як, У. В.; Ващук, К. І.; Левицький, В. Є.; Бойко, М. В.; Masyuk, A. S.; Khromyak, U. V.; Vashchuk, K. I.; Levytskyi, V. Ye.; Boiko, M. V.
Article26-Feb-2018Гідродинаміка руху теплового агенту крізь стаціонарні шари вологого та сухого торфуКіндзера, Д. П.; Атаманюк, В. М.; Госовський, Р. Р.; Kindzera, D. P.; Atamanyuk, V. M.; Hosovkyi, R. R.
Article26-Feb-2018Дослідження гідродинаміки шару пастоподібного матеріалу зі штучною перфорацієюДулеба, В. П.; Гнатів, З. Я.; Семерня, Е. Ю.; Duleba, V. P.; Hnativ, Z. Ia.; Semernia, E. Iu.
Article26-Feb-2018Динаміка адсорбційного розділення суміші іонів Сu2+ та Сr3+ в апараті колонного типуГумницький, Я. М.; Сабадаш, В. В.; Миляник, О. В.; Gumnitsky, J. M.; Sabadash, V. V.; Mylyanyk, O. V.
Article26-Feb-2018Термодинамічні характеристики 2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-4-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенамідуСобечко, І. Б.; Четвержук, Я. А.; Горак, Ю. І.; Дібрівний, В. М.; Герасимчук, С. І.; Сергеєв, В. В.; Sobechko, I. B.; Chetverzhuk, Y. A.; Horak, Y. I.; Dibrivnyi, V. M.; Gerasimchuk, S. I.; Sergeev, V. V.
Article26-Feb-2018Кавітаційне очищення стічних вод жиркомбінату від органічних забруднень у присутності газів різної природиВашкурак, У. Ю.; Шевчук, Л. І.; Vashkurak, U. Yu.; Shevchuk, L. I.
Article26-Feb-2018Настоянка первоцвіту весняного – джерело фенольних сполук з антиоксидантною активністюСтадницька, Н. Є.; Дякон, І. В.; Болібрух, Л. Д.; Місик, Я. Т.; Губицька, І. І.; Новіков, В. П.; Stadnytska, N. E.; Diakon, I. V.; Bolibrukh, L. D.; Misyk, Y. T.; Hubytska, I. I.; Novikov, V. P.
Article26-Feb-2018Simulation of the cavitation process in the liquid mediumsІващук, О. С.; Ivashchuk, O. S.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27