Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44902
Title: Архівні інформаційно-пошукові системи: шляхи оптимізації пошуку текстової інформації
Authors: Вовк, Наталія Степанівна
Affiliation: Національний унвіерситет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Вовк Н. С. Архівні інформаційно-пошукові системи: шляхи оптимізації пошуку текстової інформації / Н. Вовк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 3. – С. 37–42. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2018
Country (code): UA
UDC: 930.25:004.775
Keywords: документ
текстова інформація
архів
інформація
інформаційно-пошукова система (ІПС)
користувацький запит
Abstract: Метою роботи є визначення основних шляхів ефективної роботи архівної інформаційно-пошукову системи. Методологія дослідження використовує інструментарій методу моделювання: постановка задачі, створення та дослідження моделі. Застосування принципів цілісності, ієрархічності та структурності дало змогу розглядати архівну інформаційно-пошукову систему як цілісну структуру. Наукова новизна роботи полягає у створенні основного алгоритму роботи з клієнтським запитом в архівній інформаційно-пошуковій системі. Висновки. Запропонований алгоритм обробки користувацького запиту в архівній ІПС дозволяє уникнути дублювання запиту та забезпечує якісну обробку інформацію адміністраторами пошукової системи.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44902
URL for reference material: https://www.researchgate.net/publication/331894202_Arhivni_informacijno-posukovi_sistemi_slahi_optimizacii_posuku_tekstovoi_informacii
Content type: Article
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BDI.PDF3,69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools