Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2017. – №870 : [22] Collection home page

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електро- енергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка” ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 870. – 140 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи

Зміст


1
3
9
16
22
27
34
41
48
55
65
71
76
83
90
ДИСКУСІІЇ
97
З ДОСВІДУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
104
111
ІСТОРІЯ
116
ДОДАТОК
124
127
138

Content


1
3
9
16
22
27
34
41
48
55
65
71
76
83
90
DISCUSSIONS
97
OPERATING EXPERIENCE
104
111
HISTORY
116
ANNEX
124
127
138

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article28-Mar-2017Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів дсп моделлю у просторі станівЛозинський, О. Ю.; Паранчук, Я. С.; Цяпа, В. Б.; Lozynskyy, O. Yu.; Paranchuk, Ya. S.; Tsyapa, V. B.
Article28-Mar-2017Аналіз методом математичного моделювання перехідних процесів у системі генерування електроенергії турбогенератором із безщітковою системою збудженняКуцик, А. С.; Семенюк, М. Б.; Євченко, А. А.; Дзьоба, Т. Я.; Kutsyk, A.; Semeniuk, M.; Yevchenko, A.; Dzioba, T.
Article28-Mar-2017Вплив рпн на ідентифікацію виткових замикань у силовому трансформаторіДмитрик, Б. В.; Равлик, О. М.; Сабадаш, І. О.; Равлик, Н. О.; Dmytryk, B. V.; Ravlyk, O. M.; O Sabadash, I.; Ravlyk, N. O.
Article28-Mar-2017Аналіз впливу типу системи збудження синхронного генератора на його перехідні характеристики в автономному режиміГрицюк, Я.; Коновал, В.; Мороз, В.; Hrytsiuk, Y.; Konoval, V.; Moroz, V.
Article28-Mar-2017Проблеми експлуатації компенсувальних пристроїв в електричних мережах живлення шахтВарецький, Ю. О.; Пастух, О. Р.; Горбань, В. М.; Varetsky, Y.; Pastuh, O.; Horban, V.
Article28-Mar-2017Методика розрахунку коефіцієнтів підсилення регулятора статичного тиристорного компенсатораГапанович, В. Г.; Бахор, З. М.; Gapanovych, V. G.; Bakhor, Z. M.
Article28-Mar-2017Енергоформівне керування нелінійними системами на прикладі двозонного електроприводу постійного струмуБілецький, Ю. О.; Білецький, Р. О.; Biletskyi, Y. O.; Biletskyi, R. O.
Article28-Mar-2017Зміст до Вісника Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи-
Article28-Mar-2017Abstracts-
Article28-Mar-2017Рівняння густин розрахункових струмів векторного потенціалу магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердямЯцун, М. А.; Yatsyn, M. A.
Article28-Mar-2017Фізична модель системи телемеханіки для оперативно-диспетчерського управління підстанціямиБазилевич, М. В.; Баран, П. М.; Кідиба, В. П.; Лисяк, Г. М.; Сабадаш, І. О.; Bazylevych, M. V.; Baran, P. M.; Kidyba, V. P.; Lysiak, G. M.; Sabadash, I. O.
Article28-Mar-2017Використання елементів проблемного навчання під час вивчення електротехнікиГамола, О. Є.; Коруд, В. І.; Рендзіняк, С. Й.; Hamola, O.; Korud, V.; Rendzinyak, S.
Article28-Mar-2017Внесок професорів та викладачів львівської політехніки у розвиток електрифікації львівщиниКрижанівський, А.; Kryzhanivsky's, A.
Article28-Mar-2017Питання захисту головного приводу дифузійного апарату dds-30 (дс-12)Головач, І. Р.; Карплюк, Л. Ф.; Сильвеструк, Б. Й.; Holovach, I. R.; Karplyuk, L. F.; Sylvestruk, B. Y.
Article28-Mar-2017Аналіз неусталених процесів у лінії електропередачі, що з’єднує пс “західноукраїнська” та пс “вінницька”Чабан, А. В.; Левонюк, В. Р.; Chaban, A. V.; Levoniuk, V. R.
Article28-Mar-2017Векторний потенціал магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердямЯцун, М. А.; Yatsyn, M. A.
Article28-Mar-2017Вентильний електропривод на основі регульованого індуктивно-ємнісного перетворювачаЩур, І. З.; Козій, В. Б.; Голубовський, П. Й.; Shchur, I.; Koziy, V.; Holubovskyy, P.
Article28-Mar-2017Аналіз методів розрахунку електромагнітних перехідних процесів багатофазних ліній електропередавання з розподіленими параметрами типу кабельних лінії високої напругиЧибеліс, В. І.; Лободзинський, В. Ю.; Chibelis, V. I.; Lobodzinskiy, V. U.
Article28-Mar-2017Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умовПокровський, К. Б.; Маврін, О. І.; Шелех, Ю. Л.; Pokrovskyi, K.; Mavrin, O.; Sheleh, J.
Article28-Mar-2017Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електропривода насосаМісюренко, В. О.; Семенюк, М. Б.; Misurenko, V. O.; Semeniuk, M. B.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22