Фізико-математичні науки. – 2018. – №898 : [16] Collection home page

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць опублiковано результати оригiнальних наукових дослiджень з рiзних роздiлiв математики, фiзики та прикладних аспектiв цих наук, а також оглядовi статтi з нових перспективних напрямiв дослiджень i роботи з iсторiї та методологiї фундаментальних наук.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Фiзико-математичнi науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 898 – 84 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Фізико-математичні науки

Зміст


1
3
4
МАТЕМАТИКА
5
13
22
26
34
41
46
51
56
69
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА І МЕХАНІКА
74
ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА ФІЗИКА
78
83

Content


1
3
4
MATEMATIKA
5
13
22
26
34
41
46
51
56
69
PRYKLADNA MATEMATYKA I MEKHANIKA
74
TEORETYCHNA TA PRYKLADNA FIZYKA
78
83

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article26-Feb-2018Про стійкість розв’язків квазідиференціальних рівняньІльків, В. С.; Пахолок, Б. Б.; Пелех, Я. М.; Il’kiv, V. S.; Pakholok, B. B.; Pelek, Ya. M.
Article26-Feb-2018Система функцій, біортогональна з многочленами чебишова другого роду на замкнених кривих комплексної площиниДостойна, В. В.; Веселовська, О. В.; Сухорольський, М. А.; Dostoina, V. V.; Veselovska, O. V.; Sukhorolsky, M. A.
Article26-Feb-2018Життєвий і творчий шлях геніального українського математика георгія вороногоГорбачук, М. Л.; Пташник, Б. Й.; ІлькІв, В. С.; Horbachuk, M. L.; Ptashnyk, B. I.; Il’kiv, V. S.
Article26-Feb-2018Фундаментальний розв’язок задачі коші для ультрапараболічного рівняння типу колмогорова з двома групами просторових змінних та виродженням на початковій гіперплощиніВозняк, О. Г.; Івасишен, С. Д.; Мединський, І. П.; Voznyak, O. G.; Ivasyshen, S. D.; Medynsky, I. P.
Article26-Feb-2018Ортоптичні криві кубіки чирнгаузенаВрублевський, І. Й.; Vrublevskyi, I. Y.
Article26-Feb-2018Несамоспряжена нелокальна крайова задача для оператора диференціювання парного порядкуБаранецький, Я. О.; Каленюк, П. І.; Сохан, П. Л.; Baranetskij, Ya. O.; Kalenyuk, P. I.; Sokhan, P. L.
Article26-Feb-2018Contents-
Article26-Feb-2018Комп’ютерне моделювання локального температурного впливу на шкіру людини у динамічному режиміАнатичук, Л. І.; Вихор, Л. М.; Кобилянський, Р. Р.; Каденюк, Т. Я.; Anatychuk, L. I.; Vykhor, L. M.; Kobylyansky, R. R.; Kadenyuk, T. Ya.
Article26-Feb-2018Правила для українських авторів-
Article26-Feb-2018Зміст-
Article26-Feb-2018Конформні перетворення та їх застосування в інженерно-технічних дослідженняхФедюк, Є. М.; Думанський, О. І.; Бекас, Б. О.; Процик, Ю. С.; Капран, І. Д.; Сохан, П. Л.; Fedyuk, Ye. M.; Dumanskyi, O. I.; Bekas, B. O.; Protsyk, Yu. S.; Kapran, I. D.; Sokhan, P. L.
Article26-Feb-2018Концентрація напружень біля кругового отвору в ортотропних пластинках з урахуванням деформації зсувуЛазько, В. А.; Махніцький, Р. М.; Лозбень, В. Л.; Бродяк, О. Я.; Гук, В. М.; Lazko, V. A.; Makhnitskyi, R. M.; Lozben, V. L.; Brodyak, O. Ya.; Huk, V. M.
Article26-Feb-2018Біортогональні системи розв’язків рівняння Гельмгольца в циліндричній системі координатСухорольський, М. А.; Достойна, В. В.; Веселовська, О. В.; Sukhorolsky, M. A.; Dostoina, V. V.; Veselovska, O. V.
Article26-Feb-2018Локально-зв’язні континууми як границі послідовностей вкладень відрізка в простірОлексів, І. Я.; Oleksiv, I. Ya.
Article26-Feb-2018Віталій Якович Скоробогатько: деякі із віх творчого життяНовіков, Л. О.; Novikov, L. O.
Article26-Feb-2018Титульна сторінка-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16