Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2017. – №885 : [24] Домівка зібрання Перегляд статистики

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Статті, опубліковані у збірнику наукових праць серії “Радіоелектроніка та телекомунікації”, індексуються у наукометричній базі IndexCopernicus. Відображено результати досліджень з теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 885. – 172 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації

Зміст


1
3
8
15
22
31
41
45
50
55
63
68
76
88
97
103
108
113
132
136
141
147
154
168

Content


1
3
8
15
22
31
41
45
50
55
63
68
76
88
97
103
108
113
132
136
141
147
154
168

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 24
Попередній переглядТипДата випускуНазваАвтор(и)
Article28-бер-2017Формування зони обслуговування приймально-передавальної станції залежно від змінного вхідного навантаженняСкулиш, М. А.; Skulysh, M. A.
Article28-бер-2017Збільшення ентропії кодового слова у двійковому каналі за постійної тривалостіЗахарченко, М. В.; Басов, В. Є.; Кочетков, О. В.; Голев, Д. В.; Криль, А. С.; Zakharchenko, N. V.; Basov, V. E.; Kochetkov, A. V.; Golev, D. V.; Kril, A. S.
Article28-бер-2017Дослідження ефективності використання мережі CDNКирик, М. І.; Плесканка, Н. М.; Плесканка, М. В.; Kyryk, M.; Pleskanka, N.; Pleskanka, M.
Article28-бер-2017Method of multiplexing of timer signal structures based on OFDM technologyКорчинський, В. В.; Осадчук, К. О.; Кільдішев, В. Й.; Korchynski, V. V.; Osadchuk, E. A.; Kildishev, V. I.
Article28-бер-2017Розроблення програмного маршрутизатора з автоматичним розгортанням віртуальних вузлівКлимаш, М. М.; Романчук, В. І.; Поліщук, А. В.; Панченко, О. М.; Бешлей, М. І.; Klymash, M. M.; Romanchuk, V. I.; V Polishuk, A.; Panchenko, O. M.; Beshley, M. I.
Article28-бер-2017Алгоритмічне забезпечення роботи телевізійного сканувального оптичного мікроскопа під час дослідження динамічних мікрооб’єктівШклярський, В. І.; Матієшин, Ю. М.; Баланюк, Ю. В.; Мінзюк, В. В.; Shkliarskyi, V. I.; Matiieshyn, Y. M.; Balanyuk, Y. V.; Minziuk, V. V.
Article28-бер-2017Зміст до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації-
Article28-бер-2017Пристрій для дослідження впливу наднизькочастотного поля на біологічні об’єктиШклярський, В. І.; Грицай, В. С.; Смаркутський, Т. Р.; Shkliarskyi, V. I.; Hrycay, V. S.; Smarkutskyi, T. R.
Article28-бер-2017Надійнісна модель відмовостійкої системи на основі мажоритарної структури {3 із 5} з комбінованим структурним резервуванням та з відновленнямВолочій, Б. Ю.; Якубенко, В. М.; Змисний, М. М.; Volochiy, B.; Yakubenko, V.; Zmysnyi, M.
Article28-бер-2017Моделювання та підвищення ефективності скануючих антен на базі лінійних решітокПелішок, В. О.; Чернихівський, Є. М.; Pelishok, V.; Chernykhivskyy, Ye.
Article28-бер-2017Підсилення електромагнітного поля періодичними структурами для застосування у раманівській спектроскопіїПетровська, Г. А.; Яремчук, І. Я.; Мурвай, І. М.; Фітьо, В. М.; Бобицький, Я. В.; Petrovska, H. A.; Yaremchuk, I. Ya.; Murvai, I. M.; Fitio, V. M.; Bobitski, Ya. V.
Article28-бер-2017Синтез та фотодинамічні властивості колоїдних розчинів сріблаБулавінець, Т.; Яремчук, І. Я.; Бобицький, Я. В.; Bulavinets, T.; Yaremchuk, I.; Bobitski, Ya.
Article28-бер-2017Термодеградаційні ефекти у товстоплівкових елементах на основі шпінельної кераміки Cu- та Co-збагачених складівКлим, Г. І.; Klym, H. I.
Article28-бер-2017Модернізація ферозондового магнітометраБобало, Ю. Я.; Кіселичник, М. Д.; Мелень, М. В.; Павлов, Ф. Б.; Bobalo, Yu. Ya.; Kiselychnyk, M.; Melen, M.; Pavlov, F.
Article28-бер-2017Сенсори газів на наноструктурах: сучасний стан та перспективи дослідженьБурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Buryy, O.; Ubizskii, S. B.
Article28-бер-2017Підвищення ефективності нагнітання активного середовища хвилеводного лазера з розподіленим зворотним зв’язкомБендзяк, А. В.; Фітьо, В. М.; Bendzyak, A. V.; Fitio, V. M.
Article28-бер-2017Збудження об’ємних акустичних хвиль зустрічно-штирьовим перетворювачем з поверхні кристалів ніобату літіюВинник, Д. М.; Вороняк, Т. І.; Андрущак, А. С.; Vynnyk, D. M.; Voronyak, T. I.; Andrushchak, A. S.
Article28-бер-2017Детальний аналіз елемента призмового сенсора, що працює на явищі поверхневого плазмонного резонансуЯремчук, І. Я.; Петровська, Г. А.; Фітьо, В. М.; Бобицький, Я. В.; Yaremchuk, I. Ya.; Petrovska, H. A.; Fitio, V. M.; Bobitski, Ya. V.
Article28-бер-2017Особливості кінетики радіаційного дефектоутворення за умови формування комплексів дефектівБурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Buryy, O.; Ubizskii, S. B.
Article28-бер-2017Комплексний метод оптимізації маршрутизації інформаційних потоків у самоорганізованих мережахКлимаш, Ю. В.; Шпур, О. М.; Кайдан, М. В.; Klymash, Yu. V.; Shpur, O. M.; Kaidan, M. V.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 24