Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42903
Назва: Становлення та функціонування українських наукових, громадських та культурно-освітніх інституцій Східної Галичини в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: історико-правовий вимір
Інші назви: Становление и функционирование украинских научных, общественных и культурно-образовательных институций Восточной Галичины во второй половине ХІХ – первой половине ХХ века: историко-правовое измерение
The formation and functioning of Ukrainian scien-tific, public and cultural-educational institutions of Eastern Halychyna in the second half of the XIX – first half of the XX century: the historical and legal dimension
Автори: Церковник, Степан Іванович
Приналежність: Львівський державний університету внутрішніх справ
Бібліографічний опис: Церковник С. І. Становлення та функціонування українських наукових, громадських та культурно-освітніх інституцій Східної Галичини в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: історико-правовий вимір : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Степан Іванович Церковник ; Міністерство освіти і науки України, Львівський державний університету внутрішніх справ. – Львів, 2018. – 211 с. – Бібліографія: с. 194–211 (262 назви).
Дата публікації: 2018
Видавництво: Національний університет "Львівська політехніка"
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Рада захисту: Д 35.052.19
Науковий керівник: Забзалюк, Дмитро Євгенович
Члени комітету: Гарасимів, Тарас Зеновійович
Миронюк, Ольга Іванівна
УДК: 340.15(477.83/86–11)”185/194”(043.3)
Теми: Східна Галичина
інституція
наукове товариство
освітньо-педагогічне товариство
культурно-просвітницьке товариство
студентське товариство
спортивно-просвітницьке товариство
статут
Восточная Галичина
институция
научное общество
образовательно-педагогическое общество
культурно-просветительское общество
студенческое общество
спортивно-просветительское общество
статут
Eastern Halychyna
institution
scientific society
educational and pedagogical society
cultural and educational society
student society
sports and enlightenment society
charter
Кількість сторінок: 211
Короткий огляд (реферат): У дисертації вперше у вітчизняній юридичній науці досліджено становлення та функціонування українських громадських, наукових та культурно-освітніх інституцій Східної Галичини в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття в історико-правовому вимірі. Розглянуто та проаналізовано історіографію, джерела, теоретичні та методологічні підходи, висвітлено передумови та етапи формування українських наукових, громадських та культурно-освітніх інституцій у Східній Галичині в другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. Розкрито організаційно-правові засади та організаційно-правову структуру діяльності українських громадських, наукових, освітньо-педагогічних, культурно-просвітницьких, студентських, спортивно-просвітницьких організацій, товариств та спілок Східної Галичини. В диссертации впервые в отечественной науке исследовано станов-ление и функционирование украинских научных, общественных и культурно-образовательных институций Восточной Галичины во второй половине ХІХ – первой половине ХХ века в историко-правовом измерении. Рассмотрены и проанализированы историография, источники, теоретические и методологические подходы, высветлено предпосылки и этапы формирования украинских научных, общественных и культурно-образовательных институций Восточной Галичины во второй половине ХІХ – первой половине ХХ века. Раскрыты организационно-правовые основы и организационно-правовая структура деятельности украинских общественных, научных, образовательно-педагогических, культурно-просветительских, студенческих, спортивно-просветительских организаций, обществ и союзов Восточной Галичины. In the thesis for the first time in the domestic legal science, the historical and legal aspects of the formation and functioning of Ukrainian scientific, public and cultural-educational institutions of Eastern Halychyna in the second half of the XIX – first half of the XX century were investigated. The main layer of materials related to the analysis of the subject of the dissertation research is in the funds of the Central State Historical Archive in Lviv, the State Archive of Lviv Region, the State Archive of the Ternopil Region and the State Archive of Ivano-Frankivsk Region. Texts of charters, regulations, circulars, reports on activities, minutes of meetings of the General Meeting and a number of other structural links were introduced for the first time in scientific circulation, as well as other organizational and administrative documentation of public, scientific and cultural-educational institutions of Eastern Halycyna in the middle of the ХІХ – first half of the ХХ century. The methodological basis of the research is a set of methods and approaches, among which we single out: dialectical method, historical method, heuristic method, comparative and legal method, dogmatic and legal method, for-mal and logical method, axiological method, formal and legal method, hermeneutic method, system approach, institutional approach, the analogy and extrapolation. The first chapter of the dissertation describes the prerequisites for the formation and functioning of Ukrainian scientific, public and cultural-educational institutions of Eastern Halychyna in the second half of the XIX – first half of the XX century. From the second half of the ХІХ century, a number of Ukrainian public associations emerged in the Austrian Empire, which set the task of developing science, culture, education and schooling, cooperation, and charity. The legal basis for their activities was the current Austrian legislation, and in particular the Civil Code, which was one of the first legal acts in Europe, consolidated the legal status of public institutions on the territory of the monarchy. It was found that the structure of public and other organizations, societies and unions, the current Austrian, Ukrainian and Polish legislation in the middle of the XIX – first half of the ХХ century treated approximately the same. The statutes of organizations were mostly unified and reflected in their text: the name, purpose and objectives of the activity; indication of the place of disposi-tion; the composition of the partnership, as well as the rights and obligations of members; ways of formation and functions of management bodies of organiza-tions, societies and unions; peculiarities of establishment and activity of bran-ches, circles and sections of the company, their jurisdiction, as well as the powers of their governing bodies; the peculiarities of the work of the control commission, which exercised control and oversight functions for all types of activity that was stipulated by the charter; legal component of dispute resolution; external representation of the company in relations with the current government and other political and public organizations; time, method and legal components of the liquidation of the company. It is proved that the formation and functioning of the cultural-educational societies of Eastern Halychyna in the second half of the XIX century and the first half of the XX century was aimed at the formation of the national and cultural consciousness of the Ukrainian people, as well as the provision of cultural and educational needs through the prism of national-patriotic upbringing. The administrative and legal structure of cultural and educational institutions was built in such a way as to ensure the maximum effect on the solution of cultural and educational problems of the Ukrainian population.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42903
Тип вмісту : Dissertation Abstract
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt-Tserkovnyk.pdfАвтореферат дисертації480,62 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dysertaciyna_robota_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_kandydata_yurydychnyh_nauk_cerkovnyka_s.i.pdfДисертаційна робота1,48 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n._profesora_garasymiva_t.z.pdfВідгук офіційного опонента5,71 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_oficiynogo_oponenta_k.yu_.n._myronyuk_o.i.pdfВідгук офіційного опонента4,2 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.