Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42423
Назва: Методологія дослідження проблем еколого-економічної біоетики стратегії постійного розвитку в екосистемному і суспільному вимірах
Автори: Пунько, Б. М.
Приналежність: Національний університет "Львівська політехніка"
Бібліографічний опис: Пунько Б. М. Методологія дослідження проблем еколого-економічної біоетики стратегії постійного розвитку в екосистемному і суспільному вимірах / Б. М. Пунько // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 134–140. – Бібліографія: 47 назв.
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Дата публікації: 2003
Видавництво: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 330.15:504
Кількість сторінок: 134-140
Короткий огляд (реферат): Наводиться світовий емпіричний методологічний аналіз економіко-математичного моделювання у сфері природокористування і охорони довкілля. Обґрунтовуються об'єкти, предмет, інформаційний апарат, методологія і методи, теоретична та методологічна основи дослідження проблем еколого-економічної біоетики в екосистемному і суспільному вимірах. The empirical methodological analysis of economic-mathematical modeling in the area of environmental protection is presented. Objects, subject, information apparatus, methods, theoretical and methodological basis of investigation of ecological problems in ecosystem and social measures are explained.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42423
Власник авторського права: Пунько Б.М., 2003
Перелік літератури: 1. Воляник Г.М. Класифікація методів прогнозування та механізм їх використання в управлінні //Наук, вісн.: 36. наук.-техн. праць УкрДЛТУ. - Львів, 2000. - Вип. 10.2. - С. 173 - 177. 2. Перепелицкий С.Н. Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении на предприятиях лесной промыгшленности. - М., 1989. 3. Martin A.J., Sendak P.E. Operation Research іп Forestry. US Forest Servwe General Technwal Report NE-8, Upper Darby. 1973. 4. ) ієМ R.C. National Forest Plannmg іs Promoting US Forest Servwe Acceptance o f Operations Research. Interfaces 14/5, 1984. 5. Harrison T.P., de Kluyver C.A. MS/OR and the Forest Products. Interfaces 14/5, 1984. 6. Bare B.B., Briggs, D.G., Rosіe, J.P., Schreuder, G.F. A Survey o f Systems Analysіs Models іп Forestry. Europіan J. Oper.Res. 18/1, 1984. 7. Valsta L. Stand Optіmіzatіon Management Based on Growth Smulators. Fmmsh Forest Research Institute, НєШпИ, 1993. 8. Kurth H., Forstemrichtung - Nachhaltige Regelung des Waldes. Deutscher Lanndwіrtschaftsverlag. - Bertin, 1994. 9. Kent B.M., Kelly J.W., Flowers W.R. The use o f FORPLAN іп National Forest Plannmg. The 1985 Symposrnm on System Analysіs іп Forest Resources, Sodety o f American Foresters, Athens. -G e o ^ a , 1985. 10. Gunn, E.A. Hіerarchіcal Plannmg Processes іп Forestry. A Stochastic Programmmg - Dedswn Analytic Perspective. Canadіan Forest Servwe. - Toronto, 1996. 11. Kao, C., Optimal Stockmg Levels and Rotation under Rіsk. Forest Sdence, 28, 1982. 12. Hof J. Coactive Forest Management. Academw Press. - New York, 1993. 13. Brodіe J.D., Adams D.M., Kao C. Analysіs o f Economіc ітpacts on Thmmng and Rotation fo r Douglas-fir Usmg Dynamw Programmmg. Forest Sdence, 24, 1987. 14. Joebstl H., Betriebsklassen smulations model FOBSI. Agrarverlag. - : ієп, 1987. 15. Joebstl H., Dynamw Transtiwn Model. Proceedmgs o f the 4 International Symposrnm on Operational Research, SDI-SOR. - Ljubljana, 1997.16. Zadmk Stirn L. Adaptive Dynamo Model fo r Optimal Forest Management. Forest Ecology and Management, 31, 1990. 17. Hool J.N., A Dynamw Programmmg Markov Cham Approach to Forest Production Control. Forest Sdence Monogr., 12, 1966. 18. Kouba J. Control o f Converswn Process towards the Stochastically Defined Normal Forest by the Linear and Stochastic Programmmg. LesnwЫ 35, 1989. 19. Mezan U. A Prognosis o f Forest Die-back by Means o f Markov Cham Model. U n ^ e rs^ o f Ljubljana, 1995. 20. Lm C.R., Buongwrno J. Tree D w e^ ty , Landscape D w e^ ty , and Economws o f Maple-B^ch Forests: Imptication o f Markovian Models. Management Sdence, 44/10, 1998. 21. Howard A.F. Areabased Harvest Schedulmg and Allocation o f Forest Land Usmg Methods fo r Multi-criteria Dedswn Makmg. Can. J. o f For.Res. 23, 1992. 22. Mendoza G.A. A Heuristic Programmmg Approach to Estimating Efficient Target Levels in Goal Programming. Can. J. o f For.Res. 16, 1986. 23. Bare B.B., Mendoza G.A. Multiple Objective Forest Land Management Planning. Europian J. Oper.Res. 34, 1988. 24. Gong P. Multiobjective Dynamic Programming fo r Forest Resource Management. Forest Ecology and Management 48, 1992. 25. Zadnik Sstirn, L. Multiobjective Decision Making in Forest Management. In: Operation Research 92, 1993. 26. Kangas J., Kuusipalo, J. Integrating Biodiversity into Forest Management Planning and Decision Making. Forest Ecology and Management 61, 1993. 27. Sessions J., Sessions B. Scheduling and Network Analysis Program (SNAP II). Oregon State University, Corvallis, 1994. 28. Adams, D., Alig, R., McCarl, B.A. Forest and Agricultural Sector Optimization Model (FASOM). US Environmental Protection Agency. - Washington, DC, 1994. 29. Sleavin K. SPECTRUM. USDA Forest Service, Fort Collins, 1996. 30. Петров А.П. Методы экономических исследований в лесной промыгшленности зарубежныгх стран. - М., 1973. 31. Jamnick M.S., A Comparison o f FORMAN and Linear Programming Approaches to Timber Harvest Scheduling Can. J. o f For.Res. 20, 1990. 32. Tunytsya Yuriy. Environment and development in transitional countries: a Ukrainian perspective on training in environmental and natural resource economics. - Heslington, York, 1999. 33. Адамовсъкий О.М. Oптимiзацiя лісокористування в економічних дослідженнях (зарубiжний досвід) / / Наук. вісн.: Зб. наук.- техн. працъ УкрДЛТУ. - Лъвiв, 2000. - Вип. 10.2. - C. 168 -173. 34. Reicn R. Tne Nork o f Nations. - New York, 1991. - P. 162-163. 35. Єременко В.Г. Основи сощалъно'г економіки: Популярний курс. - К., 1997. 36. Данилишин Б.М., Куценко В.1. Кулътурно-освтня сфера як сощалъна база підтримки ринкової трансформації в Україні (питання теорії і практики). - К., 1999. 37. Долишний М.И. Социалъно-экономические проблемиї непроизводственной сферыг. - К., 1989. 38. Реформи заради добробуту. Про хід виконання Програми дiялъностi Кабінету Міністрів України//Урядовий Кур'єр. - 2000. - № 125. 39. Непроизводственная сфера СРСР / Под ред. М.В. Солодкова. - М., 1981. 40. Прокопа I.В. Сощалъна інфраструктура села: формування нового механізму розвитку. - К., 1996. 41. Кисшъ Н.М. Сощалъно-кулътурна сфера - пріоритетна складова економіки країни / / Наук. вісн.: Зб. наук.-техн. працъ УкрДЛТУ. - Лъвiв, 2000. - Вип. 10.2. - С. 199-202. 42. Пунъко Б.М. Економічні проблеми використання і відтворення наземних екосистем (теорія, методологія, практика). - Лъвiв, 1998. 43. Римар М.В., Пунъко Б.М., Фурдичко O.I. Теоретичні і методологічні основи визначення економічних збитків, що наносятъся навколишнъому середовищу в межах будівництва трубопровідного транспорту / / 1-а Міжнар. наук.-практ. конф. «Кон’юктура і цінові відносини в ринкових умовах». 12-16 жовт. 1993 р.: Тези доп. - Лъвiв. 1993. - С.11-16. 44. Пунъко Б.М. Еколого-економічні проблеми довкілля: використання і відтворення природно-ресурсного потенціалу наземних екосистем / / Стратегія економічного розвитку України: Наук. збірник. - Вип. 2 - 3 / Відп. ред. О. П. Степанов. - К., 2000. - С. 264 - 283. 45. Пунъко Б.М., Савчук О.Я., Савчук Н.В. Теоретичні і практичні підходи вирішення еколого-економічних проблем природокористування та оцінки й охорони довкілля / Економіка: проблеми теорії та практики / / Зб. науков. працъ. - Вип. 123. - Днтропетровсък, 2002. - С. 102-113. На веб-сторінці: http://www.nauka-osvita.com. 46. Пунъко Б.М. Концепція формування еколого-економічної доктрини / / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Вісн. НУ. "Лъвiвсъка політехніка". - 2000. - № 457. - С. 252-265. 47. Пунъко Б.М. Еколого-економічна біоетика стратегії сталого розвитку / Гори і люди (у контексті сталого розвитку) / / Матеріали Міжн. конф. 14-18 жовтня 2002 р.: Тези доп. - Том. 1. - Рахів, 2002. - С. 164-167.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2003. – №478

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
19_134-140.pdf132,29 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.