Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41037
Назва: Вибір параметрів растрування для насвітлювальних пристроїв CtP
Автори: Логойда, М.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Логойда М. Вибір параметрів растрування для насвітлювальних пристроїв CtP / М. Логойда // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 864. — С. 37–41.
Bibliographic description: Lohoida M. Vybir parametriv rastruvannia dlia nasvitliuvalnykh prystroiv CtP / M. Lohoida // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 864. — P. 37–41.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 864, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Випуск/№ : 864
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 655.218
778
Теми: растрування
лініатура растру
роздільна здатність
кількість рівнів сірого
screening
screen frequency
resolution
gray levels
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 37-41
Початкова сторінка: 37
Кінцева сторінка: 41
Короткий огляд (реферат): Визначено залежність кількості рівнів сірого від лініатури растра для сталих значень роздільної здатності CtP пристрої. Запропоновано рекомендації щодо вибору параметрів растрування для насвітлювальних пристроїв системи CtP.
Established dependence among levels of gray from screen frequency of rastr for constant values of resolution of CtP devices. Recommendations on the choice of screening parameters for devices of CtP system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41037
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Логойда М., 2017
Перелік літератури: 1. Барановський І. В. Побудова характеристики растрування цифрового зразка тональної шкали / І. В. Барановський, М. М. Луцків, Л. В. Філь, Г. А. Чорнозубова // Комп’ютерні технології друкарства: зб. наук. пр. – 2013. – № 29. – С. 176–184.
2. Донни О’Квин. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера. – М., СПб., Киев: Вильямс, 2001. – 592 c.
3. Логойда М. М. Синтез дискретного растрового перетворення для квадратних елементів нерегулярної структури / М. М. Логойда, М. М. Луцків // Наукові записки Укр. акад. друкарства: наук. техн. зб. – Львів, 2015. – № 2 (51). – С. 49–57.
4. Lutskiv M. O określeniu liniatury rastra i liczby poziomów szarości / M. Lutskiv, M. Logoyda, T. Dzhuguryan // Świat DRUKU. – Łódź, 2015. – № 4. – P. 74–76.
5. Луцків М. М. Цифрові технології друкарства: монографія / М. М. Луцків. – Львів: УАД, 2012. – 488 с.
References: 1. Baranovskyi I. V. Pobudova kharakterystyky rastruvannia tsyfrovoho zrazka tonalnoi shkaly, I. V. Baranovskyi, M. M. Lutskiv, L. V. Fil, H. A. Chornozubova, Kompiuterni tekhnolohii drukarstva: zb. nauk. pr, 2013, No 29, P. 176–184.
2. Donni O’Kvin. Dopechatnaia podhotovka. Rukovodstvo dizainera, M., SPb., Kiev: Viliams, 2001, 592 c.
3. Lohoida M. M. Syntez dyskretnoho rastrovoho peretvorennia dlia kvadratnykh elementiv nerehuliarnoi struktury, M. M. Lohoida, M. M. Lutskiv, Naukovi zapysky Ukr. akad. drukarstva: nauk. tekhn. zb, Lviv, 2015, No 2 (51), P. 49–57.
4. Lutskiv M. O określeniu liniatury rastra i liczby poziomów szarości, M. Lutskiv, M. Logoyda, T. Dzhuguryan, Świat DRUKU, Łódź, 2015, No 4, P. 74–76.
5. Lutskiv M. M. Tsyfrovi tekhnolohii drukarstva: monograph, M. M. Lutskiv, Lviv: UAD, 2012, 488 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – №864Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.