Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41011
Назва: Дослідження вимірювальних перетворювачів за допомогою операторного методу
Автори: Ванько, В.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Ванько В. Дослідження вимірювальних перетворювачів за допомогою операторного методу / В. Ванько // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 864. — С. 3–6.
Bibliographic description: Vanko V. Doslidzhennia vymiriuvalnykh peretvoriuvachiv za dopomohoiu operatornoho metodu / V. Vanko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 864. — P. 3–6.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 864, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Випуск/№ : 864
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.317.39
Теми: вимірювальний перетворювач
функція перетворення
операторний метод
інформаційні технології
measuring transducer transfer
function
operator technique
information technology
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 3-6
Початкова сторінка: 3
Кінцева сторінка: 6
Короткий огляд (реферат): Розроблено новий підхід для знаходження аналітичного виразу функції перетворення вимірювального перетворювача фізичної величини на основі аналізу його вихідного сигналу за допомогою розробленої спеціальної установки, завдяки якій способом спеціальних регулювань визначають основні параметри еталонної функції перетворення, що відповідає досліджуваній кривій.
A new approach for finding analytical expression conversion function transmitter physical value by analyzing its output using developed special installation through which by special regulations define the basic parameters of the reference conversion function corresponding to the investigated curve.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41011
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Ванько В., 2017
Перелік літератури: 1. Вимірювальні перетворювачі (сенсори): підручник / В. М. Ванько, Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук, Ю. В. Яцук; за ред. Є. С. Поліщука та В. М. Ванька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 584 с.
2. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи і сигнали: учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / С. І. Баскаков. – М.: Высшая школа, 1988. – 448 с.
3. Гінзбург С. Г. Методы решения задач по переходным процессам в електричних цепях. 3-е изд., доп. и перераб. / С. Г. Гінзбург. – М.: Высшая школа, 1967. – 388 с.
4. Метрологія та вимірювальна техніка: підручник / Є.С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук, В. М. Ванько, Т. Г. Бойко; за ред. Є. С. Поліщука. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 544 с.
References: 1. Vymiriuvalni peretvoriuvachi (sensory): pidruchnyk, V. M. Vanko, Ye. S. Polishchuk, M. M. Dorozhovets, V. O. Yatsuk, Yu. V. Yatsuk; ed. Ye. S. Polishchuka ta V. M. Vanka, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2015, 584 p.
2. Baskakov S. Y. Radyotekhnycheskye tsepy i syhnaly: uchebnyk. 2-e yzd., dop. y pererab., S. I. Baskakov, M., Vysshaia shkola, 1988, 448 p.
3. Hinzburh S. H. Metody resheniia zadach po perekhodnym protsessam v elektrichnikh tsepiakh. 3-e izd., dop. i pererab., S. H. Hinzburh, M., Vysshaia shkola, 1967, 388 p.
4. Metrolohiia ta vymiriuvalna tekhnika: pidruchnyk, Ye.S. Polishchuk, M. M. Dorozhovets, V. O. Yatsuk, V. M. Vanko, T. H. Boiko; ed. Ye. S. Polishchuka, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2012, 544 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – №864Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.