Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41003
Назва: Маршрутизація пакетів для автономних систем інтернету з врахуванням трьох критеріїв
Автори: Обельовська, К.
Панчишин, Р.
Ліскевич, О.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Обельовська К. Маршрутизація пакетів для автономних систем інтернету з врахуванням трьох критеріїв / К. Обельовська, Р. Панчишин, О. Ліскевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 864. — С. 83–89.
Bibliographic description: Obelovska K. Marshrutyzatsiia paketiv dlia avtonomnykh system internetu z vrakhuvanniam trokh kryteriiv / K. Obelovska, R. Panchyshyn, O. Liskevych // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 864. — P. 83–89.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 864, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Випуск/№ : 864
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 004.724.4
Теми: комп’ютерні мережі
автономні системи
маршрутизація
протокол OSPF
маршрутні таблиці
computer network
autonomous system routing protocol OSPF
route table
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 83-89
Початкова сторінка: 83
Кінцева сторінка: 89
Короткий огляд (реферат): Запропоновано метод вибору шляхів для маршрутизації пакетів в автономних системах, що дає змогу вибирати шлях передавання пакетів з врахуванням впливу трьох критеріїв. Шлях вибрано мінімізацією сумарного відносного відхилення.
The method of packets route selection in autonomous systems within internet is proposed. The method takes into account the impact of the three criteria to select the route. Route selection is made based on the minimization of total relative deviation by three criteria.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41003
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Обельовська К., Панчишин Р., Ліскевич О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/7039-1.html#t6
Перелік літератури: 1. OSPF Design Guide. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/7039-1.html#t6.
2. Golap Kanti Dey, Md. Mobasher Ahmed. Performance Analysis and Redistribution among RIPv2, EIGRP & OSPF Routing Protocol. Conference Paper:1st International Conference on Computer & Information Engineering (ICCIE 2015) at Rajshahi University of Engineering & Technology (RUET), Rajshahi, Bangladesh, 2015.
3. Кузнецов Н. А., Фетисов В. Н. Алгоритм Дейкстры с улучшенной робастностью для управления маршрутизацией в IP-сетях // Автоматика и телемеханика. – 2008. – № 2. – С. 80–85.
4. Быков Д. В., Лукьянов В. С. Разработка внутреннего протокола маршрутизации // Информационные технологии моделирования и управления. – 2007. – N 1 (35). – С. 10–105.
5. Обельовська К., Роман В., Ліскевич О. Маршрутизація пакетів з врахуванням пропускних здатностей каналів та кількості проміжних вузлів // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – 2014. – № 800. – С. 78–82.
6. Салифов И. И. Расчет и сравнение сред передачи современных магистральных сетей связи по критерию латентности (задержки) // журнал T-Comm №4. – 2009. – C. 42–45.
References: 1. OSPF Design Guide, [Electronic resource]. Access mode: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/7039-1.html#t6.
2. Golap Kanti Dey, Md. Mobasher Ahmed. Performance Analysis and Redistribution among RIPv2, EIGRP & OSPF Routing Protocol. Conference Paper:1st International Conference on Computer & Information Engineering (ICCIE 2015) at Rajshahi University of Engineering & Technology (RUET), Rajshahi, Bangladesh, 2015.
3. Kuznetsov N. A., Fetisov V. N. Alhoritm Deikstry s uluchshennoi robastnostiu dlia upravleniia marshrutizatsiei v IP-setiakh, Avtomatika i telemekhanika, 2008, No 2, P. 80–85.
4. Bykov D. V., Lukianov V. S. Razrabotka vnutrenneho protokola marshrutizatsii, Informatsionnye tekhnolohii modelirovaniia i upravleniia, 2007, N 1 (35), P. 10–105.
5. Obelovska K., Roman V., Liskevych O. Marshrutyzatsiia paketiv z vrakhuvanniam propusknykh zdatnostei kanaliv ta kilkosti promizhnykh vuzliv, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika" Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii", 2014, No 800, P. 78–82.
6. Salifov I. I. Raschet i sravnenie sred peredachi sovremennykh mahistralnykh setei sviazi po kriteriiu latentnosti (zaderzhki), zhurnal T-Comm No 4, 2009, P. 42–45.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – №864Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.