Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40712
Title: Mayor Herman Haken and Wilhelm Meyer-Schwartau – forming of Szczecin city landscape at the turn of 19th and 20th century
Other Titles: Міський голова Герман Гакен та архітектор Вільгельм Мейер-Швартау – формування міського ландшафту Щеціна на зламі ХІХ–ХХ століть
Authors: Rzeszotarska-Pałka, Magdalena
Affiliation: Westpomeranian University of Technology in Szczecin
Bibliographic description (Ukraine): Rzeszotarska-Pałka M. Mayor Herman Haken and Wilhelm Meyer-Schwartau – forming of Szczecin city landscape at the turn of 19th and 20th century / Magdalena Rzeszotarska-Pałka // Architectural Studies. – 2016. – Volume 2, number 2. – P. 187–194. – Bibliography: 15 titles.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Keywords: green areas,
city landscape
Szczecin
озеленені території
міський ландшафт
Щецін
Number of pages: 187–194
Abstract: In the context of shaping the city landscape, including shaping of the green areas in the late nineteenth and early twentieth centuries, a special attention is deserved by the activity of Hermann Haken – the Mayor of Szczecin and Wilhelm Meyer-Schwartau – Municipal Construction Counsel. The aim of this study is to present the impact of the decisions taken by Haken and the designs prepared by Meyer-Schwartau on the development of Szczecin in terms of shaping the landscape of the city utilizing of its natural values and greenery.Особливої уваги у контексті формування міського ландшафту на зламі ХІХ–ХХ століття заслуговує діяльність Германа Гакена – міського голови Щеціна та архітектора Вільгельма Меєра-Швартау. Стаття має на меті показати вплив рішень, прийнятих Гакеном, та проектів, виконаних Меєром-Швартау для розвиткуЩеціна в контексті формування міського ландшафту міста враховуючи його природні умови та зелені насадження.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40712
Copyright owner: © Rzeszotarska-Pałka M., 2016
References (International): [1] Łopuch W. Dzieje architektoniczne nowoczesnego Szczecina 1808-1945, Książnica Pomorska, Szczecin 1999. [2] Łopuch M. Wały Chrobrego, Hakenterrasse, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin 2008. [3] Łopuch W. Architekt, urbanista, urzędnik...: Wilhelm Meyer-Schwartau twórca wielkomiejskiego Szczecina, Zęszyty szczecińskie, 9, Wydawnictwo Publisher's, Szczecin 2003. [4] Słonimski M., Cmentarz Centralny w Szczecinie. Ogromny park pochował umarłych…, Kadruk, Szczecin 2005. [5] Słonimski M., Cmentarz Centralny w Szczecinie, zarys problematyki konserwatorskiej, Ochrona zabytków 2005, 4, 85–104. [6] Stachak A., Grinn U., Drzewa i krzewy Cmentarza Centralnego Szczecina, Zeszyty Naukowe AR Szczecin 153, Szczecin 1992/93, 111–127. [7] Stachak A. i in, Zieleń Szczecina, ilustrowany przewodnik dendrologiczny, Oficyna IN PLUS, Szczecin 2000. [8] Kozińska B. Rozwój nowoczesnego Szczecina od początku XIX wieku do II wojny światowej, KAMPOL 2, Szczecin 2002. [9] Makała R. Gmach dawnego Muzeum Miejskiego, Materiały Zachodniopomorskie, t.1, z.2, Szczecin 2004, 19–39. [10] Niedźwiecka – Filipiak I., Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo – zachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2009. [11] Gil F., Szczecin – port świata, Ziemia i Morze, Kraków 1954, 220. [12] Grinn U. Cmentarz Centralny, Konferencja naukowa nt. Zieleń Szczecina, Szczecin 1987, 19–20. [13] Raszeja E., Gałecka A., Zieleń jako element wizerunku Poznania – między ochroną historycznej struktury a kreacją współczesnej przestrzeni, Tożsamość krajobrazu miasta, editorship by H. Petryszyn, E. Sochacka-Sutkowska, Szczecin 2012, 143–151. [14] Kurcyusz H. Chrzciłam ulice Szczecina, Kurier Szczeciński 1995, 195, 9. [15] Czekiel-Świtalska E., Rola zieleni w mieście na przykładzie centrum Szczecina, Przestrzeń i Forma 2010, 13, 165–179.
Content type: Article
Appears in Collections:Architectural Studies. – 2016. – Vol. 2, No. 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AS_T2_N2_2016-121-128.pdf1,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.