Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39752
Назва: Консолідований інформаційний ресурс для організації комунікацій та оповіщення користувачів бібліотеки
Автори: Марковець, Олександр
Пащак, Мар’яна
Андрухів, Андрій
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Марковець О. Консолідований інформаційний ресурс для організації комунікацій та оповіщення користувачів бібліотеки / Олександр Марковець, Мар’яна Пащак, Андрій Андрухів // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 151–156.
Bibliographic description: Markovets O. Konsolidovanyi informatsiinyi resurs dlia orhanizatsii komunikatsii ta opovishchennia korystuvachiv biblioteky, Oleksandr Markovets, Mariana Pashchak, Andrii Andrukhiv, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 151–156.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.738.5
004.773
Теми: консолідований інформаційний ресурс
бібліотека
користувачі
ZF
інформаційні системи
consolidated information resource
library
users
ZF
information system
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 151-156
Початкова сторінка: 151
Кінцева сторінка: 156
Короткий огляд (реферат): У цій статті досліджено консолідацію інформаційного ресурсу та описано, як саме користуватись системою комунікацій та оповіщень користувачів бібліотеки.
In the thesis work considered the consolidated information resource for the organization of communications and notification of library users.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39752
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© О.В. Марковець, М.М.Пащак, А.І. Андрухів 2017
Перелік літератури: 1. Марковець О.В. Розроблення сайту електронної бібліотеки наукового товариства / О.В. Марковець, Ю.В. Форкун, Б.Я. Зелез, Н.О. Думанський // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2010. - 689. - С.209-218.
2. Марковець О.В. Інтелектуальні засоби організації сайтів шкіл на базі CMS DRUPAL / О.В. Марковець, А.М. Пелещишин, Ю.В. Форкун, Д.В. Делечук // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2010. - № 689. - С.201-209.
3. Марковець О. В. Дослідження засобів комунікації користувачів мережі Інтернет з органами місцевої влади /О.В. Марковець, Р.О. Корж, У.Б. Ярка //Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2013.-№3/9(63)/2013- С.38-41.
4. Панчишин Н. Формування електронних інформаційних ресурсів сільських бібліотек: сучасні тенденції, проблеми та перспективи /Н.Панчишин, О.Марковець// Інформація, комунікація, суспільство: Матеріали 6 Міжнародної наукової конференції ICS-2017. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - С. 329-330.
5. Пащак М. Інформатизація та автоматизація процесу обліку і контролю бібліотечних ресурсів / М.Пащак, О.Марковець // Інформація, комунікація, суспільство: Матеріали 3 Міжнародної наукової конференції ICS-2014. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - С. 306-307.
6. Думанський Н.О Інтелектуальна система пошуку та збирання інформації з тематичних Веб-ресурсів / Н.О. Думанський , О.В. Марковець // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2009. - №631. - С.101-106.
References: 1. Markovets O.V. Rozroblennia saitu elektronnoi biblioteky naukovoho tovarystva, O.V. Markovets, Yu.V. Forkun, B.Ya. Zelez, N.O. Dumanskyi, Informatsiini systemy ta merezhi: Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2010, 689, P.209-218.
2. Markovets O.V. Intelektualni zasoby orhanizatsii saitiv shkil na bazi CMS DRUPAL, O.V. Markovets, A.M. Peleshchyshyn, Yu.V. Forkun, D.V. Delechuk, Informatsiini systemy ta merezhi: Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2010, No 689, P.201-209.
3. Markovets O. V. Doslidzhennia zasobiv komunikatsii korystuvachiv merezhi Internet z orhanamy mistsevoi vlady /O.V. Markovets, R.O. Korzh, U.B. Yarka //Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, Kharkiv, 2013.-No 3/9(63)/2013- P.38-41.
4. Panchyshyn N. Formuvannia elektronnykh informatsiinykh resursiv silskykh bibliotek: suchasni tendentsii, problemy ta perspektyvy /N.Panchyshyn, O.Markovets// Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo: Materialy 6 Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii ICS-2017, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017, P. 329-330.
5. Pashchak M. Informatyzatsiia ta avtomatyzatsiia protsesu obliku i kontroliu bibliotechnykh resursiv, M.Pashchak, O.Markovets, Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo: Materialy 3 Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii ICS-2014, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2014, P. 306-307.
6. Dumanskyi N.O Intelektualna systema poshuku ta zbyrannia informatsii z tematychnykh Veb-resursiv, N.O. Dumanskyi , O.V. Markovets, Informatsiini systemy ta merezhi: Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2009, No 631, P.101-106.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.