Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39708
Назва: Взаємозумовленість критеріїв оцінювання якості керування системою “двигун-трансмісія” за надлишкового перекриття передач
Інші назви: The evaluation criteria of interdependence of quality management of system “engine-transmission” at excess overlapping at superfluous overlapping of transfer
Автори: Пельо, Р. А.
Pelio, R.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Пельо Р. А. Взаємозумовленість критеріїв оцінювання якості керування системою “двигун-трансмісія” за надлишкового перекриття передач / Р. А. Пельо // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 866. — С. 211–215.
Bibliographic description: Pelio R. The evaluation criteria of interdependence of quality management of system “engine-transmission” at excess overlapping at superfluous overlapping of transfer / R. Pelio, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Dynamika, mitsnist ta proektuvannia mashyn i pryladiv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 866. — P. 211–215.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів (866), 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів
Том: 866
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.83
658
652
Теми: автомобіль
двигун
трансмісія
фрикціони
керування
програма
automobile
engine
transmission
frictions
management
program
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 211-215
Початкова сторінка: 211
Кінцева сторінка: 215
Короткий огляд (реферат): З метою удосконалення роботи трансмісії автомобіля проаналізовано перехідні процеси у двигуні під час перемикання передач. Обрано критерії якості оцінювання ефективності процесу перемикання передач у східчастій трансмісії з фрикційними елементами за надлишкового перекриття передач. За єдиним енергетичним критерієм досліджено вплив деяких способів одночасного керування двигуном та трансмісією на роботу буксування фрикційних елементів та відхилення від заданої програми руху.
The analysis of transient processes in the engine during gear shifting was carried out in order to improve a transmission action of vehicle. The quality evaluation criteria of stepped gear transmission process efficiency with friction elements in excess overlapping transmissions were chosen. The influence of some ways of simultaneously engine and transmission controlling on slipping friction work of elements and the deviation from the given program motion was investigated on the basis of a single energy criterion.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39708
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Пельо Р. А., 2017
Перелік літератури: 1. Абдулов С В. Динамика переходных процессов и синтез оптимального управления переключением передач гидромеханической трансмиссии транспортных машин // Дисс. ... канд. техн. наук. – Курган, 2005. – 143 с.
2. Алендеев Е. М. Однопарные переключения ступеней в коробках передач тракторов // Известия МГТУ “МАМИ”. Научный рецензируемый журнал. Серия 1. Наземные транспортные средства, энергетические установки и двигатели. – М.: МГТУ “МАМИ”, 2014. – №2 (20). – Т. 1 . – С. 87–92.
3. Шарипов В. М., Городецкий К. И., Дмитриев М. И. и др. Математическая модель процесса переключения передач в коробке передач трактора с помощью фрикционных муфт // Известия. М.: МГТУ “МАМИ”, 2012. – № 1(13). – С. 112–122.
4. Koralewski G. Metodyka wyznaczania optymalnych momentów przełączania biegów przekładni hydromechanicznej w czasie rozpędzania samochodu // Folia Societatis Lublinensis. – Vol. 5. – Nr 1. – Lublin, 1996. – S. 5–17.
5. Гащук П.Н. Энергетическая эффективность автомобиля. – Львов: Свит, 1992. – 208 с.
6. Гащук П. М., Пельо Р. А. Досконалість автомобільної трансмісії в системі оцінок проектного менеджменту // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2014. – № 9. – С. 53–71.
References: 1. Abdulov S V. Dinamika perekhodnykh protsessov i sintez optimalnoho upravleniia perekliucheniem peredach hidromekhanicheskoi transmissii transportnykh mashin, Diss. ... kand. tekhn. nauk, Kurhan, 2005, 143 p.
2. Alendeev E. M. Odnoparnye perekliucheniia stupenei v korobkakh peredach traktorov, Izvestiia MHTU "MAMI". Nauchnyi retsenziruemyi zhurnal. Seriia 1. Nazemnye transportnye sredstva, enerheticheskie ustanovki i dvihateli, M., MHTU "MAMI", 2014, No 2 (20), V. 1 , P. 87–92.
3. Sharipov V. M., Horodetskii K. I., Dmitriev M. I. and other Matematicheskaia model protsessa perekliucheniia peredach v korobke peredach traktora s pomoshchiu friktsionnykh muft, Izvestiia. M., MHTU "MAMI", 2012, No 1(13), P. 112–122.
4. Koralewski G. Metodyka wyznaczania optymalnych momentów przełączania biegów przekładni hydromechanicznej w czasie rozpędzania samochodu, Folia Societatis Lublinensis, Vol. 5, Nr 1, Lublin, 1996, S. 5–17.
5. Hashchuk P.N. Enerheticheskaia effektivnost avtomobilia, Lvov: Svit, 1992, 208 p.
6. Hashchuk P. M., Pelo R. A. Doskonalist avtomobilnoi transmisii v systemi otsinok proektnoho menedzhmentu, Visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttiediialnosti, 2014, No 9, P. 53–71.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2017. – № 866Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.