Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39384
Title: Деякі аспекти реалізації автономних вимірювально-обчислювальних вузлів в ethernet-орієнтованих кіберфізичних системах
Authors: Міюшкович, Є. Г.
Парамуд, Я. С.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Міюшкович Є. Г. Деякі аспекти реалізації автономних вимірювально-обчислювальних вузлів в ethernet-орієнтованих кіберфізичних системах / Є. Г. Міюшкович, Я. С. Парамуд // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики : матеріали ІІ Наукового семінару, 21–22 червня 2016 р., Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 105–109. – Бібліографія: 3 назви.
Conference/Event: Кіберфізичні системи: досягнення та виклики
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 004.7
004.8
004.9
Keywords: телекомунікаційний інтерфейс
кіберфізична система
послідовний порт
telecommunications interface
cyber-physical system
serial port
Number of pages: 105-109
Abstract: Запропонована структура автономного вимірювально-обчислювального вузла для Ethernet-орієнтованої КФС, що робить можливим використання стандартних промислових сенсорів та актуаторів з низькошвидкісними послідовними портами. Розглянуто п’ять варіантів його реалізації та сформовані рекомендації щодо вибору конкретного рішення за критерієм необхідної обчислювальної потужності для попередньої обробки даних. This paper presents the structure of autonomous measuring-computing node for Ethernet-oriented CFS that enables the use of standard industrial sensors and actuators with low-speed serial ports. Considered five options for its implementation and formed recommendations for choosing a specific decision on the criteria necessary computing power for pre-processing data.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39384
Copyright owner: © Міюшкович Є.Г., Парамуд Я.С., 2016
References (Ukraine): 1. Міюшкович Є. Г. Телекомунікаційні інтерфейси кіберфізичних систем: концепція застосування / Є. Г. Міюшкович, Я. С. Парамуд // Кіберфізичні системи досягнення та виклики : матеріали І Наукового семінару, 25–26 червня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : НВФ «Українські технології», 2015. – С. 28–36. – Бібліографія: 3 назви. 2.Міюшкович Є. Г. Особливості класифікації та застосування телекомунікаційних інтерфейсів у кіберфізичних системах / Є. Г. Міюшкович, Я. С. Парамуд // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі : збірник наукових праць. – 2015. – № 830. – С. 106–115. – Бібліографія: 6 назв. 3. Мельник А. О. Кіберфізичні системи: проблеми створення та напрями розвитку / А. О. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 806 : Комп'ютерні системи та мережі. – С. 154–161. – Бібліографія: 31 назва.
Content type: Article
Appears in Collections:Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. – 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-105-109.pdf171,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.