Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39374
Title: Часова складність орієнтованих на виконання криптографічних перетворень в складі кіберфізичних систем помножувачів на основі модифікованих комірок Гілда
Authors: Глухов, В. С.
Еліас, Р. М.
Рахма, М. К. Р.
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Ліванський міжнародний университет
Bibliographic description (Ukraine): Глухов В. С. Часова складність орієнтованих на виконання криптографічних перетворень в складі кіберфізичних систем помножувачів на основі модифікованих комірок Гілда / В. С. Глухов, Р. М. Еліас, М. К. Р. Рахма // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики : матеріали ІІ Наукового семінару, 21–22 червня 2016 р., Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 36–42. – Бібліографія: 12 назв.
Conference/Event: Кіберфізичні системи: досягнення та виклики
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 004.032.2
Keywords: розширені поля Галуа GF(dn)
комірка Гілда
помножувач
часова складність
Number of pages: 36-42
Abstract: На елементи кіберфізичних систем, як правило, накладаються суворі обмеження на їхню апаратну, структурну та часову складності. Апаратна складність помножувачів для двійкових полів Галуа GF(2n), що використовуються при криптографічному захисті інформації в КФС, дозволяє реалізувати на ПЛІС операційний пристрій з декількома помножувачами. Але з-за великої структурної складності для деяких комбінацій великого порядку поля n і кількості помножувачів зробити це практично неможливо. Одним з можливих варіантів розв’язку такої задачі є перехід на використання полів Галуа з основою d більшою ніж 2. У роботі оцінюється помножувачі на основі модифікованих комірок Гілда для таких розширених полів Галуа GF(dm) з приблизно однаковою кількістю елементів dm» 2n з точки зору їхньої часової складності для визначення поля, в якому вона буде мати найменше значення. Оцінка проводилася для двох варіантів представлення комірок Гілда: коли комірка розглядається як «чорна скринька», тобто, для оцінювання використовуються тільки кількість входів та виходів комірки, та коли додатково враховується внутрішня структура комірки. Показано, що при реалізації на сучасних ПЛІС помножувач для розширених полів Галуа з основами d=3, 5, 7 має меншу часову складність ніж помножувач для двійкових полів.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39374
Copyright owner: © Глухов В.С., Еліас Р.М., Рахма М.К.Р., 2016
References (Ukraine): 1. ДСТУ 4145-2002. Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння. – К.: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. 2003.2. H.H. Guild. Fully iterative fast array for binary multiplication and addition. Electronics Letters, Volume 5, Issue 12, 12 June 1969, page 263.3. Глухов В. С., Еліас Р. М., Мельник А. О. Особливості реалізації на ПЛІС секційних помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) з надвеликим степенем [Текст] / В.С. Глухов., Р.М. Еліас, А.О. Мельник // "Комп’ютерно-інтегровані технології:освіта, наука, виробництво" – науковий журнал, Луцький національний технічний університет. – Луцьк: 2013. – № 12. – С. 103 – 106.4. Глухов В. С., Глухова О. В. Результати оцінювання структурної складності помножувачів елементів полів Галуа [Текст] / В. С. Глухов, О. В. Глухова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – Львів: – 2013. – Вип. 773. – С. 27 – 32.5. Глухов В. С., Тріщ Г. М. Оцінка структурної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа [Текст] / В. С. Глухов, Г. М. Тріщ // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – Львів: – 2014. – Вип. 806. – С. 27 – 33.6. Шологон О. З. Обчислення структурної складності помножувачів у поліноміальному базисі елементів полів Галуа GF(2m) [Текст] / О. З. Шологон // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – Львів: – 2014. – Вип. 806. – С. 284 – 289.7. Шологон Ю. З. Оцінювання структурної складності помножувачів полів Галуа на основі елементарних перетворювачів [Текст] / Ю. З. Шологон // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – Львів: – 2014. – Вип. 806. – С. 290- 295.8. Глухов В.С., Элиас Р. Уменьшение структурной сложности многосекционных умножителей элементов полей Галуа. / В.С.Глухов, Р.Элиас // Электротехнические и компьютерные системы. – 2015. – № 19(95) – C. 222-226.9. І. М. Жолубак, А. Т. Костик, В. С. Глухов. Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі [Текст] / І. М. Жолубак, А. Т. Костик, В. С. Глухов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – Львів: – 2015. – Вип. 830. – С. 27 – 33.10. Spartan-3 FPGA Family: Introduction and Ordering Information. DS099 (v3.1) June 27, 2013. © Copyright 2003–2013 Xilinx, Inc.11. Spartan-6 Family Overview. DS160 (v2.0) October 25, 2011. © 2009–2011 Xilinx, Inc.12. Р. Еліас, М. Рахма, В.С. Глухов. Часова складність помножувачів для полів Галуа. Програма ІІ міжнародної науково – технічної конференції "Електротехнічні і комп'ютерні системи: теорія та практика" ELTECS – 2016. м. Одеса, 26 – 28 червня 2016.
Content type: Article
Appears in Collections:Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. – 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8-36-42.pdf202,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.