Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39318
Title: Математичні моделі та методи аналізу електронних кіл
Authors: Бобало, Ю. Я.
Желяк, Р. І.
Кіселичник, М. Д.
Колодій, З. О.
Мандзій, Б. А.
Якубенко, В. М.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Математичні моделі та методи аналізу електронних кіл : навчальний посібник / Ю. Я. Бобало, Р. І. Желяк, М. Д. Кіселичник, З. О. Колодій, Б. А. Мандзій, В. М. Якубенко ; за редакцією доктора технічних наук, професора Ю. Я. Бобала та доктора технічних наук, професора Б. А. Мандзія ; Міністерсво освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 320 с. : іл. – Бібліографія: с. 280 (10 назв).
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 621.37+004.942
BBK: 32.841
Abstract: Розглянуто основні поняття теорії та математичні моделі радіоелектронних кіл, математичні моделі зовнішньої дії на електронне коло, лінійні кола з постійними параметрами, нелінійні кола та лінійні кола з розподіленими параметрами. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються на базових напрямах, пов’язаних з обробленням та пересиланням інформації, поданої у вигляді електричних сигналів.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39318
ISBN: 978-617-607-355-0
Copyright owner: © Бобало Ю.Я., Желяк Р.І., Кіселичник М.Д., Колодій З.О., Мандзій Б.А., Якубенко В.М., 2013
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2013
Content type: Handbook
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matematychni-modeli.pdf2,86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools