Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39309
Title: Комбінований (гібридний) лабораторний практикум з теорії електричних та електронних кіл, сигналів і вимірювань у комп’ютеризованій лабораторії
Authors: Бобало, Юрій Ярославович
Стахів, Петро Григорович
Рендзіняк, Сергій Йосипович
Коруд, Василь Іванович
Гамола, Орест Євгенович
Горячко, Всеволод Іванович
Мадай, Володимир Степанович
Рижий, Тарас Іванович
Bibliographic description (Ukraine): Комбінований (гібридний) лабораторний практикум з теорії електричних та електронних кіл, сигналів і вимірювань у комп’ютеризованій лабораторії : навчальний посібник / Ю. Я. Бобало, П. Г. Стахів, С. Й. Рендзіняк, В. І. Коруд, О. Є. Гамола, В. І. Горячко, В. С. Мадай, Т. І. Рижий ; за загальною редакцією Ю. Я. Бобала ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 152 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Country (code): UA
UDC: 621.3(075.8)
BBK: 31.2
Abstract: Навчальний посібник містить комплекс лабораторних робіт з теорії електричних та електронних кіл, сигналів і вимірювань, які виконують у два етапи: фізичний експеримент та віртуальний експеримент. Такий підхід дає змогу поглибити здобуті теоретичні знання, набути практичних навичок роботи з технічним обладнанням. Для студентів електротехнічних та електромеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39309
ISBN: 978-617-607-891-3
Copyright owner: Колектив авторів, Національний університет “Львівська політехніка”, 2016
References (Ukraine): 1. Бобало Ю. Я. Основи теорії електронних кіл : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Ю. Я. Бобало, Б. А. Мандзій, П. Г. Стахів та ін. ; за ред. проф. Ю. І. Якименка. – 2-ге вид., доопрац. і доп. – К. : НТУУ “КПІ”, 2013. – 416 с. 2. Маляр В. С. Теоретичні основи електротехніки. Електричні кола : навч. посіб. / В. С. Маляр. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 312 с. 3. Гамола О. Є. Електротехнічний практикум : навч. посіб. / О. Є. Гамола, В. І. Коруд, В. С. Мадай, Н. П. Мусихіна. – Львів : Магнолія-2006, 2013. – 194 с. 4. Стахів П. Г. Основи електроніки з елементами мікроелектроніки : навч. посіб. / П. Г. Стахів, В. І. Коруд, О. Є. Гамола, В. Я. Чернівчан, Н. П. Мусихіна. – Львів : Магнолія-2006, 2013. – 225 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobalo-2016.pdf2,6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools