Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3875
Title: Хромато-мас-спектральне дослідження складу аліфатичних жирних кислот та їх естерів для мастильних матеріалів і дизельних палив
Authors: Вихрестюк, М.
Нікітіна, Н.
Ноцик, Н.
Кочірко, Б.
Bibliographic description (Ukraine): Хромато–мас–спектральне дослідження складу аліфатичних жирних кислот та їх естерів для мастильних матеріалів і дизельних палив / М. Вихрестюк, Н. Нікітіна, Н. Ноцик, Б. Кочірко // Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : збірник тез доповідей, V Науково–технічна конференція, Львів, 9–12 червня 2009 року / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут хімії та хімічних технологій, Кафедра хімічної переробки нафти та газу. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівськa політехнікa”, 2009. – C. 138–139.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівськa політехнікa”
Keywords: матеріал
дизель
паливо
естер
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3875
Content type: Technical Report
Appears in Collections:V науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості". – 2009 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84.pdf274,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.