Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/36456
Tytuł: Обрання програмної платформи для побудови модуля безпеки web-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень
Authors: Олійник, Г. В.
Литвинов, В. А.
Грибков, С. В.
Cytat: Олійник Г. В. Обрання програмної платформи для побудови модуля безпеки web-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень / Г. В. Олійник, В. А. Литвинов, С. В. Грибков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Автоматика, вимірювання та керування. – 2016. – № 852. – С. 137–142. – Бібліографія: 11 назв.
Data wydania: 2016
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: програмна платформа
модуль безпеки
модуль безпеки
захист інформації
web-орієнтована система
framework
security module
information protection
web-based information system
Abstract: Розглянуто проблему забезпечення захисту web-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень під час планування виконання договорів для підприємств, що діють у сфері інформаційних технологій. Досліджено та проведено порівняльний аналіз програмних платформ для реалізації модуля захисту розроблюваної системи. За результатами дослідження була обрана програмна платформа Spring Security, яка надає широкі можливості для створення модуля безпеки системи підтримки прийняття рішень, дає змогу реалізувати багаторівневий механізм захисту при аутентифікації та авторизації користувачів, забезпечує захист від поширених типів мережевих атак. The problem of protection of web-based system of decision support in planning the implementation of contracts for companies operating in the field of information technology was considered. Comparative analysis of frameworks for the implementation of the developed system security module was conducted and investigated. According to the research findings Spring Security framework was elected. It provides opportunities for creating security module of decision support system, implementing multi-protection mechanism for users’ authentication and authorization, provides protection against common types of network attacks.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/36456
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Автоматика, вимірювання та керування. – 2016. – №852

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
21_137-142.pdf151,67 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi