Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/36456
Title: Обрання програмної платформи для побудови модуля безпеки web-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень
Authors: Олійник, Г. В.
Литвинов, В. А.
Грибков, С. В.
Bibliographic description (Ukraine): Олійник Г. В. Обрання програмної платформи для побудови модуля безпеки web-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень / Г. В. Олійник, В. А. Литвинов, С. В. Грибков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Автоматика, вимірювання та керування. – 2016. – № 852. – С. 137–142. – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: програмна платформа
модуль безпеки
модуль безпеки
захист інформації
web-орієнтована система
framework
security module
information protection
web-based information system
Abstract: Розглянуто проблему забезпечення захисту web-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень під час планування виконання договорів для підприємств, що діють у сфері інформаційних технологій. Досліджено та проведено порівняльний аналіз програмних платформ для реалізації модуля захисту розроблюваної системи. За результатами дослідження була обрана програмна платформа Spring Security, яка надає широкі можливості для створення модуля безпеки системи підтримки прийняття рішень, дає змогу реалізувати багаторівневий механізм захисту при аутентифікації та авторизації користувачів, забезпечує захист від поширених типів мережевих атак. The problem of protection of web-based system of decision support in planning the implementation of contracts for companies operating in the field of information technology was considered. Comparative analysis of frameworks for the implementation of the developed system security module was conducted and investigated. According to the research findings Spring Security framework was elected. It provides opportunities for creating security module of decision support system, implementing multi-protection mechanism for users’ authentication and authorization, provides protection against common types of network attacks.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/36456
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика, вимірювання та керування. – 2016. – №852

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_137-142.pdf151,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.