Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33737
Title: Роль туристичної логістики у формуванні та розвитку територіальної організації туризму (на прикладі Буського, Бродівського та Золочівського районів Львівської області )
Other Titles: Role of tourism logistics in the formation and territorial development of tourism (at the example of Buskyi, Brodіvskyi and Zolochivskyi districs in Lviv oblast)
Authors: Мазур, Т. М.
Король, Є. І.
Bibliographic description (Ukraine): Мазур Т. М. Роль туристичної логістики у формуванні та розвитку територіальної організації туризму (на прикладі Буського, Бродівського та Золочівського районів Львівської області ) / Т. М. Мазур, Є. І. Король // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура : збірник наукових праць. – 2015. – № 836. – С. 151–156. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: туризм
урбаністика
туристично-рекреаційний потенціал регіону
туристична логістика
логістичний центр
tourism
urbanism
tourist and recreational potential of the region
tourism logistics
logistics centre
Abstract: Запропоновано комплексний підхід до вирішення наукових і практичних завдань формування та розвитку територіальних систем туризму і рекреації, що ґрунтується на поєднанні урбаністики та туристичної логістики. На прикладі групи адміністративних районів Львівської області представлено урбаністичну концепцію їх перспективного туристичного освоєння і формування туристично-рекреаційної інфраструктури в контексті логістичної організації та управління туристичною діяльністю.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33737
Content type: Article
Appears in Collections:Архітектура. – 2015. – №836

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_151-156.pdf198,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.