Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33420
Title: Використання веб-спільнот для організації комунікації українських науковців
Authors: Федушко, С. С.
Мельник, Д. В.
Сєров, Ю. О.
Bibliographic description (Ukraine): Федушко С. С. Використання веб-спільнот для організації комунікації українських науковців / С. С. Федушко, Д. В. Мельник, Ю. О. Сєров // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2012. – № 2/2 (56). – С. 70–72. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: НВП ПП «Технологічний Центр»
Keywords: веб-спільнота
комунікація
інформаційне суспільство
веб-сообщество
коммуникация
информационное общество
web community
communication
informational society
Series/Report no.: 2/2(56);
Abstract: У статті запропоновано аналіз мережевих спільнот як джерел інформаційної комунікації. Розроблено схему функціонування Української наукової Інтернет-спільноти (www. nauka-online.org) В статье предложен анализ сетевых сообществ как источников информационной коммуникации. Разработана схема функционирования Украинского научного Интернет-сообщества (www.nauka-online.org) This paper offers the analysis of web communities as the sources of informational communication. The functional scheme of the community Ukrainian Scientific Internet community (www. nauka-online.org) is developed
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33420
Content type: Article
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття pdf.pdf220,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools